Cornette, Arthur (eigenlijk Henri A.M.)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Brugge 27 maart 1852 – Antwerpen 9 maart 1907).

Begon in 1869 studies voor ingenieur aan de Gentse universiteit. Daar was Cornette actief in Vlaams-vrijzinnige kringen ('t Zal wel gaan, het Liberaal Vlaamsch Studentengenootschap onder leiding van Julius Sabbe, Alfons Prayon-van Zuylen en Julius Vuylsteke). Hij onderbrak zijn studie, werd surveillant aan het atheneum in Aarlen (1874) en in februari 1875 korte tijd redacteur bij de Antwerpse krant De Koophandel. In juli 1875 werd hij adjunct-archivaris van het stadsarchief, in december 1880 leraar Nederlands en wiskunde aan de Rijksnormaalschool en in 1888 aan de Stedelijke Muziekschool, telkens in Antwerpen. Cornettes vrijzinnige levenshouding, theoretisch onderbouwd door Comte en Spinoza, werd meteen vastgehaakt aan de Vlaamsgezindheid die hem door Gentse liberalen in zijn studententijd was bijgebracht. Hij kon deze gecombineerde overtuiging van 1875 af uitleven als veelgevraagd Willemsfondsspreker en evenzeer in de vrijmetselarij, waarbinnen hij in de Antwerpse Franstalige loge Les Elèves de Thémis vanaf 1876-1878 mee ijverde voor het behartigen van Vlaamse cultuur en voor de vernederlandsing van het onderwijs en van de pers. Hij kan worden beschouwd als de leider van de groep die in 1888 het initiatief nam tot de eerste loge, Marnix van Sint-Aldegonde, met het Nederlands als voertaal. Cornette werd er dan ook de eerste voorzitter van. Deze werkplaats sprak zich uit voor een eentalig Vlaanderen en was een tribune voor Nederlandstalige liberale politieke mandatarissen. Cornette vond een bijkomende spreekbuis in de Vlaamsgezinde liberale kranten De Vlaamsche Gazet (van 1879 af) en De Kleine Gazet (van 1880 af). In 1888 werd hij als liberaal lid gekozen in de Antwerpse provincieraad; hier ijverde hij vooral voor het door zijn goede vriend Peter Benoit ontworpen en in 1898 opgerichte Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen. In 1896 stichtte hij de Zuidnederlandsche Tooneelbond.

Werken

De vrijmetselarij en hare beschavende rol in de XIXe eeuw, 1878; 
Vrij denken, 1880.

Literatuur

A.H. Cornette, Een levensbeeld, 1915; 
F. Smits, Vijftig jaar geschiedenis van de Achtb. L. Marnix van St. Aldegonde 1890-1940, z.j. (1940); 
J. Verschaeren, 'Cornette, H.A.M.', in NBW, XII, 1987.

Auteur(s)

Walter Prevenier