Consciencehuis

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

naar de negentiende-eeuwse romancier en Vlaamse voorman Hendrik Conscience genoemd centrum in de Jules van Praetstraat, bij de Beurs, te Brussel. Het Huis kwam in 1953 tot stand op initiatief van Jozef Clottens, met steun van talrijke bekende Vlamingen.

Doel was een tehuis voor alle Vlamingen in de Belgische hoofdstad, tot welke politieke of wijsgerige opvatting zij ook mogen behoren. Het tehuis moest onder de gunstigste voorwaarden openstaan voor alle Vlaamse verenigingen met culturele, ontspannings- of professionele doelstellingen. Politieke vergaderingen konden er niet worden gehouden. In de naoorlogse periode heeft het Consciencehuis op die wijze een grote rol kunnen spelen in de wederopstanding van het Vlaamse leven in Brussel en in de samenwerking en concentratie van Vlaamse krachten. Op het hoogtepunt van zijn activiteit belegden zowat 150 verenigingen er hun vergaderingen. Eind 1984 werd het huis gesloten en in 1985 verkocht.

Auteur(s)

Gaston Durnez