Commissie van Zaakgelastigden

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

werd ter vervanging van de op 16 augustus 1918 afgetreden Commissie van Gevolmachtigden ingesteld door een besluit van de Generaal-Gouverneur, dat op 26 september werd medegedeeld in een daartoe bijeengeroepen vergadering van de Raad van Vlaanderen; de nieuwe Commissie, in het besluit Beirat genoemd, was geen orgaan van de Raad, doch verkreeg het recht bij alle belangrijke bestuursmaatregelen gehoord te worden en was in wezen niets meer dan een verlengstuk van het Duitse bestuur. Deze Commissie telde twaalf leden: Josué de Decker (Wetenschappen en Kunsten), die tot voorzitter werd gekozen, Ernest P. van den Berghe (Openbare Werken), August Borms (Nationaal Verweer), Ferdinand Brulez (Post, Telegraaf, Telefoon), Leo Meert (Geldwezen), Hendrik Mommaerts (Landbouw), Hector Plancquaert (Binnenlandse Zaken), Emiel ver Hees (Nijverheid en Arbeid), en vier leden zonder portefeuille: Antoon Brys, Alfons Depla, Edward Joris en Adriaan Martens.

In de zes weken dat over de totstandkoming van deze Commissie in besloten kring was onderhandeld, hadden de gebeurtenissen echter een zo stormachtig verloop gekend, dat de Zaakgelastigden niet meer in staat waren de hun opgedragen bestuurstaken te vervullen. De Commissie vergaderde nagenoeg dagelijks om aan de snel veranderende toestanden het hoofd te bieden en bleef op haar post tot de ineenstorting op 9 november. Daarop weken de meeste commissieleden uit naar 's- Gravenhage, waar zij het Vlaamsch Comité vormden. (activisme)

Literatuur

Les Archives du Conseil de Flandre, 1929; 
L. Wils, Flamenpolitik en Aktivisme, 1974; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991; 
A. Deprez en D. Vanacker, 'Archief van de raad van Vlaanderen. Summiere inventaris', Verslagen en Mededelingen van de KANTL, nr. 2-3 (1991), p. 149-195.

Auteur(s)

Hendrik D. Mommaerts; Pieter van Hees