Comité voor Recht en Naastenliefde

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

In februari 1950 nam Jozef de Brouwer contact met pater Lodewijk Engels van de norbertijnenabdij van Tongerlo met de bedoeling een amnestie-actie te starten. Bij de eerste kern hoorde ook Jozef Goossenaerts die hoopte de vereniging te zien uitgroeien tot een machtige organisatie. Er werden brieven verzonden naar Vlaamse vooraanstaanden. Onder meer Nobelprijswinnaar Corneel Heymans reageerde positief en werd voorzitter. Louis Janssens werd ondervoorzitter. Daarnaast speelden Jozef Clottens, Jozef van Overstraeten, Jan F. Fransen en Mathieu Croonenberghs een rol. De Vlaamse Toeristenbond-Vlaamse Automobilistenbond en het Davidsfonds ondersteunden de actie financieel. Het Comité nam onder meer contact met minister van justitie Ludovic Moyersoen. Het Comité slaagde er echter niet in alle agitatie ten voordele van de gewezen collaborateurs (collaboratie) onder zijn vleugels te groeperen en geleidelijk groeide er verwijdering tussen voorzitter Heymans en Goossenaerts die veel radicalere eisen poneerde. De tweespalt tussen deze beiden leidde tot de dood van het comité in 1958.

Literatuur

J. de Brouwer, 'Dr. J. Goossenaerts en het "Comité voor Recht en Naastenliefde"', in WT, jg. 41, nr. 3 (1982), p. 188-192.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer