Clottens, Edward

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Mechelen 15 mei 1891 – Mechelen 17 september 1961). Broer van Jozef Clottens.

Werd na middelbare studies aan het Mechelse Sint-Romboutscollege overheidsambtenaar. Clottens was secretaris van het Christen Werkersverbond in Mechelen en werd arrondissementeel voorzitter van het Algemeen Christelijk Werk(nem)ersverbond (ACW) en arrondissementeel secretaris van de katholieke partij. Een politiek mandaat heeft hij nooit aanvaard. Van bij de start in 1920 werkte hij mee aan de uitbouw van een jongenstehuis in Mechelen. Hij werd lid van de beheerraad en leidde na de Tweede Wereldoorlog het bijhuis van Weelde in Ravels. In 1947-1948 was hij privé-secretaris van minister Alfons Verbist.

Clottens was in 1914-1918 oorlogsvrijwilliger en werkte mee aan de voorbereiding van het Verbond der Vlaamse Oud-strijders (VOS). Na de Tweede Wereldoorlog was hij op 14 juni 1945 medestichter van het Nieuw Verbond der Vlaamse Oud-strijders (NVVOS), waarvan hij tot zijn dood voorzitter bleef. In het proces na de dynamitering van de IJzertoren in maart 1946 speelde hij een opmerkelijke rol als afgevaardigd beheerder (1946 tot zijn overlijden) van het nieuwe IJzerbedevaartcomité, dat zich burgerlijke partij had gesteld. In een brochure gaf hij niet alleen een voorzichtige selectie van gegevens uit het gerechtelijk onderzoek, hij deed tevens ophefmakende onthullingen over wat er achter de schermen gebeurd was. In de schaduw van IJzerbedevaartvoorzitter Jan F. Fransen ijverde hij achter de schermen voor de wederopbouw van het gedenkteken en voor de herleving van de IJzerbedevaarten.

Werken

met C. de Landtsheer, Het geding van de IJzertoren, zj. (1952).

Literatuur

K. van Cauwelaert, 'In memoriam Edward Clottens', in Het Volk (18 september 1961); 
'In Memoriam E. Clottens', in De Vlaamse Oudstrijder, jg. 17, nr. 20 (24 september 1961); 
J. Lebeer, 'Clottens, Edward', in NBW, III, 1968; 
G. Provoost, De Vossen. 60 jaar Verbond van Vlaamse Oudstrijders (1919-1979), 1979; 
W. Moons, Het taboe van Vlaanderen. Veertig jaar na de aanslag, 1986.

Verwijzingen

zie: Emiel de Smedt (links naast bisschop).

Auteur(s)

Karel Hemmerechts; Herwig de Lannoy