Clauwaert, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

boekengilde en culturele vereniging, gesticht op 28 oktober 1948 te Leuven door Willem vanden Eynde, Henri Draye en Paul Rubbens, drie oud-scouts.

De naam werd bedacht door Maurits Coppieters, een andere leidende figuur uit de scoutsbeweging. Vanden Eynde, die zijn sporen had verdiend in De Pijl, de uitgeverij van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts, was de initiatiefnemer en werd de bezieler en zakelijke leider. Hij stelde zich als eerste doel te reageren tegen bepaalde culturele gevolgen van de repressiewetgeving; een aantal Vlaamse letterkundigen werd verboden te publiceren. De eerste uitgave van De Clauwaert was de Boerenkrijgroman Jan Tervaert van Filip de Pillecyn, een auteur die onder dit verbod viel. De Pillecyn vertrouwde later zijn volledig oeuvre toe aan de boekengilde, waarvan hij bestuurslid en hoofdlector werd. Onder zijn impuls werd gestreden tegen de zuilvorming in de bellettrie. De Clauwaert behoorde ook tot de eersten die na de oorlog opnieuw en systematisch 'literaire avonden' met Vlaamse auteurs organiseerden.

De boekengilde, die per jaar een vijftal oorspronkelijk Nederlandse romans uitbracht, heeft haar opzet gaandeweg uitgebreid. Zij publiceerde onder meer werk van Ernest Claes, Paul Lebeau, Marcel Matthijs, Fred Germonprez, Maria Rosseels, Rose Gronon, Johan Daisne, Gerard Walschap, Herman Vos, Ivo Michiels, Bernard Kemp, Aster Berkhof, Jos Ghysen, Louis-Paul Boon, Alstein en anderen. In 1952 stichtte De Clauwaert een novellenbibliotheek en in 1959 de Caleidoscoop der Nederlandse letteren (met het oog op cursorische lectuur). In 1968 verscheen een Dossier Leuven over de splitsing van de katholieke universiteit (onderwijs).

Tot het bestuur hebben behoord: mevrouw S. de Pillecyn, Rosseels, Draye, Gaston Durnez, Marcel Janssens, Lebeau, Rubbens, Jozef Smeyers, Vanden Eynde, Albert Westerlinck, Max Wildiers. Op het hoogtepunt van haar actie telde de boekengilde zo'n tweeduizend leden.

In 1987 sloot De Clauwaert een overeenkomst met de uitgeverij Den Gulden Engel in Antwerpen, waarbij Guido van Puyenbroeck afgevaardigd bestuurder werd. In 1988 ging zij samenwerken met het Davidsfonds en in 1989 volgde haar eerste uitgavenprogramma volgens de nieuwe formule. Alle literaire publicaties van De Clauwaert en van het Davidsfonds verschenen sindsdien onder het imprint Davidsfonds-Clauwaert. De Clauwaert-vereniging bleef apart bestaan, behield haar eigen lectoren en begon een literair tijdschrift, Script. Het bestuur bestaat uit Smeyers (voorzitter), Marcel van Nieuwenborgh, Janssens, en (namens het Davidsfonds) Norbert d'Hulst, Jos Rens, Leo de Meulenaer en Leo Peeraer.

Literatuur

G. Durnez, 'Stop een leeuw in je bibliotheek', in F. de Pillecyn, Mensen achter de dijk, jubileumeditie, 1968; 
id. en G. Wittebols, Van leeuwtje tot D.C. Kroniek van een literaire uitgeverij, 1984; 
L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, I, 1987.

Verwijzingen

zie: uitgeverij en boekhandel.

Auteur(s)

Gaston Durnez