Christelijke Vlaamse Volksunie (CVV)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

een kartel van Vlaams-nationalisten, een middenstandsvereniging en een landbouwersorganisatie dat deelnam aan de parlementsverkiezingen van 1954.

Binnen het Vlaams Comité voor Federalisme groeide bij een aantal mensen, onder anderen Walter Couvreur en Frans van der Elst, de overtuiging dat er een nieuwe Vlaams-nationale partij moest gevormd worden die duidelijk opteerde voor federalisme. Met dat doel voor ogen startte Couvreur in het verkiezingsjaar 1954 onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Vlaamse Concentratie en de Vlaamse Volksbeweging. Eind januari 1954 bestond er een consensus over het feit dat er een nieuwe Vlaams-nationale formatie aan de verkiezingen zou deelnemen. Het project kreeg echter nog een nieuwe wending. Via persoonlijke contacten met vooral Frans Lambrechts (broer van de gewezen VNV-volksvertegenwoordiger Karel Lambrechts), rijpte bij de groep rond Couvreur het plan om een electoraal kartel tot stand te brengen tussen Vlaams-nationalisten en organisaties van dissidente, katholieke middenstanders en boeren. Enerzijds was dit het hoofdzakelijk Antwerpse Algemeen Christelijk Middenstandsverbond dat gesteund werd door de CVP-senator Joseph Clynmans en anderzijds het hoofdzakelijk Mechelse Boerenfront onder leiding van Lode van Kerkhoven. Lambrechts was bij beide organisaties betrokken. Op 2 maart 1954 werd het kartel aan de pers voorgesteld onder de naam Christelijke Vlaamse Volksunie. Omdat het programma van de CVV niet erg radicaal bleek en vooral omdat de eerste plaats op de Antwerpse Kamerlijst niet naar Alex Donckerwolcke ging, daalde het enthousiasme voor de CVV bij de leiding van de Vlaamse Concentratie onder het nulpunt. Het kartel hield evenwel stand tot aan de verkiezingen. Daarbij haalde de CVV, die overal lijsten wist in te dienen, 113.632 stemmen voor de Kamer; enkel Herman Wagemans werd in Antwerpen tot Kamerlid verkozen. De CVV viel dadelijk uit elkaar. In het najaar van 1954 zou een aantal initiatiefnemers van de CVV overgaan tot de oprichting van de Volksunie.

Literatuur

T. van Moerbeke, Voorgeschiedenis en ontstaan van de Vlaamse Volksbeweging (1945-1957), KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1981; 
L. Bosman, De Volksunie: een partij-analyse (1954-1961), VUB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986; 
B. de Wever, Herrijzenis van de Vlaams-nationale partijpolitiek (1949-1965). Het arrondissement Antwerpen, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1995.

Auteur(s)

Bart de Wever