Chabert, Jos

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Etterbeek 16 maart 1933).

Studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (1952-1957), waar hij ondervoorzitter was van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (1956), werd advocaat in Brussel en engageerde zich in de Christelijke Volkspartij (CVP). Schepen van Meise (1965-1976), werd Chabert in 1968 Kamerlid voor het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en in 1972 voorzitter van de CVP-Kamerfractie en de CVP-fractie in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. In die Raad deed hij in 1972 een voorstel van decreet goedkeuren dat de eedaflegging in de Franse taal in Vlaamse gemeenteraden ongeldig maakte.

Chabert bleef jarenlang onafgebroken minister: Nederlandse cultuur en Vlaamse zaken (1973), Vlaamse aangelegenheden (1973-1974), verkeer en PTT (1974-1980), openbare werken (1980), openbare werken en institutionele hervormingen (1980-1982). Hij stapte in 1982 van de Kamer over naar de Senaat. In juni 1989 werd hij lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, belast met financiën, begroting, openbaar ambt en buitenlandse betrekkingen. Als politicus zette hij zich in voor de versterking van de Vlaamse aanwezigheid in de hoofdstad, waarbij hij steeds zorg droeg voor een goede verstandhouding en hechte samenwerking met de Franstaligen. In de Vlaamse christen-democratie behoort hij tot de strekking die vasthoudt aan de Belgische eenheidsgedachte.

Literatuur

H. Gaus (ed.), Politiek Biografisch Lexicon, 1989.

Verwijzingen

zie: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Auteur(s)

Manu Ruys