Centraal Vlaamsch Propagandabureau

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

in Brussel, was tijdens de Eerste Wereldoorlog het centrum en het secretariaat van de activistische propaganda vanwege de Raad van Vlaanderen.

Het bureau stond onder leiding van de Brusselse katholieke flamingant Arthur Faingnaert. Dankzij de fondsen die de bezetter hem toeschoof kon hij een uitgebreid netwerk van betaalde propagandisten op de been brengen. De totale som varieerde van 150.000 tot 200.000 fr. per maand. Daarmee werden ook drukwerk, zalen, reis- en hotelkosten, schadevergoedingen enzovoort betaald. Faingnaert probeerde overal in het Vlaamse land propagandadiensten op te richten. Ze werden in principe hiërarchisch volgens provinciaal, arrondissementeel en kantonnaal niveau georganiseerd. De mogelijkheden verschilden echter van plaats tot plaats en de resultaten van deze inspanningen liepen daardoor sterk uiteen. Het netwerk van contactpersonen moest ook dienen om de diensten van August Borms, gevolmachtigde van nationaal verweer, van de nodige inlichtingen betreffende medestanders, passieven en tegenstanders te voorzien en was als dusdanig de voorbereiding van de geheime politie die Borms hoopte op te richten. Het bureau stond onder controle van Robert P. Oszwald. Apart van het Propagandabureau bestond een persdienst onder de naam van Vlaamsch Persbureau, onder leiding van Hugo van den Broeck. Dit exerpeerde de binnen- en buitenlandse media ten behoeve van de leden van de Raad van Vlaanderen. Het probeerde deze media ook te beïnvloeden, onder meer door op te treden als nieuwsagentschap en via het uitzenden van vertrouwensmannen naar de hoofdsteden van met Duitsland verbonden of neutrale staten.

Literatuur

Les Archives du Conseil de Flandre, 1928; 
A.L. Faingnaert, Verraad of zelfverdediging?, 1933; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer