Cantillon, Eugène

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Halle 7 januari 1893 – Den Haag 10 mei 1942).

Raakte op het atheneum bevriend met Julien Kuypers. Van 1901 af was Cantillon een der eerste studenten aan de pas opgerichte sectie Germaanse filologie van de Université libre de Bruxelles, waar hij lid was van de studentenvereniging Geen Taal Geen Vrijheid. In 1913 soldaat geworden wist hij in 1914, toen zijn regiment over de Nederlandse grens was ontkomen, aan internering te ontsnappen. In 1915 werd hij Nederlands correspondent van de te Gent verschijnende De Vlaamsche Post. Toen dit blad als spreekbuis van Jong-Vlaanderen steeds radicalere standpunten inzake het activisme innam en zich tegelijk sterker afhankelijk maakte van Duitsland, verbrak Cantillon de relatie. Hij verrichtte journalistiek werk aan het Haagse dagblad Het Vaderland en hield zich verder hoofdzakelijk met historisch onderzoek bezig, aanvankelijk samen met Frederik C. Gerretson, die een begin maakte met zijn uitgave van de brieven en bescheiden van Guillaume Groen van Prinsterer. Later heeft hij het archief van de 19de- eeuwse Nederlandse liberale politicus Jan R. Thorbecke geordend en daarover in verschillende tijdschriften gepubliceerd.

Literatuur

L. Picard, 'Een jeugdvriend Eugène Cantillon', in Liber Amicorum Julien Kuypers. Vlaams Europe'r, 1963, p. 61-68.

Auteur(s)

Leo Picard; Pieter van Hees