Candries, Herman

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Mechelen 28 juli 1932).

Volgde een militaire opleiding tot officier-vlieger en studeerde onder meer personeels- en bedrijfsmanagement, bedrijfspsychologie en financieel management aan diverse binnen- en buitenlandse universiteiten. Candries was officier-vlieger in de Belgische luchtmacht (1951-1977), doceerde aan de Krijgsschool en was hoofd van de informatiedienst van het ministerie van landsverdediging. Later werd hij zelfstandig raadgever (1978-1980) en afgevaardigd beheerder van de Flemish Aerospace Group (1980-1987). Candries is lid van de Orde van den Prince, waarvan hij in de periode 1978-1981 algemeen president was. In 1983 kreeg hij de erepenning van de Marnixring. Bij de verkiezingen van 1987 werd hij door de toenmalige voorzitter van de Volksunie (VU), Jaak Gabriëls, aangezocht om in de politiek te stappen. Hij werd verkozen tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Mechelen, wat hij bleef tot 1995. Na het afsluiten van het Sint-Michielsakkoord in 1993 achtte hij de taak van de VU volbracht. Hij was ook bijzonder ontevreden over de progressieve maatschappelijke koers die de partij beklemtoonde op haar congres in september van hetzelfde jaar. Op 13 september 1993 stapte hij over naar de Christelijke Volkspartij. Bij de verkiezingen van 1995 werd hij voor die partij verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger.

Werken

Een nieuwe strategie voor vrede, 1992.

Auteur(s)

Bart de Wever