Campo Santo

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

begraafplaats op de Kapelleberg in Sint-Amandsberg, laatste rustplaats van vele bekende Vlamingen en Vlaamsgezinden.

Het initiatief tot het aanleggen van dit kerkhof ging uit van J.F. van Damme (1804-1874), eerste pastoor van de Sint-Amandsparochie. De inzegening had plaats op 8 december 1847. Het eerste praalgraf werd er onthuld op 26 juni 1848, namelijk dat van Jan F. Willems. Volgens een getuigenis van Ferdinand A. Snellaert had Willems deze heuvel steeds met voorliefde bezocht en hem de "Reinaertsberg" genoemd. Van Snellaert ging toen de oproep uit: "Deze heuvel zij de pelgrimsplaats der Vlamingen." De benaming Campo Santo komt het eerst voor in 1865 in een tekst van Jules de Saint-Genois des Mottes. Pastoor Palms, Jef Crick en Jozef Goossenaerts spanden zich in om het Campo Santo bekend te maken.

Er liggen onder meer begraven: Frank Baur, Aloïs de Beule, Staf Bruggen, Crick, Hippoliet Daeye, Oscar Dambre, J.F. van Damme, Karel Doudelet, Florimond van Duyse, Prudens van Duyse, Herman, Marnix en Daniël van Duyse, Joris Eeckhout, Goossenaerts, Jan Grauls, Jozef Guislain, Corneel Heymans, Hip. Kluyskens, Karel L. Ledeganck, Karel van Lerberghe, Rosalie Loveling, Karel Lybaert, Theofiel Lybaert, Jozef de Maeght, Daniël Mareska, Adriaan Martens, Frans Masereel, Jozef Mengal, Lod. Minard, Julius Obrie, H.D.L. van Overstraeten, Filip de Pillecyn, Frans de Potter, Lod. Roelandt, Paul de Ryck, de Saint-Genois des Mottes, Snellaert, Jef Tinel, Frans Tinel, Fr. Uyttenhove, Valentin Vaerwijck, Felix en Pieter de Vigne, Leonard de Visch, Frans en Isidoor de Vos, Theresia Verhaeghe, Ambroos Verschaffelt, Willem Verspreyen, Leo Vindevogel, Arthur, Ferdinand en Rafaël Willaert, Willems, Gustaaf van de Woestijne en Karel van de Woestijne.

Literatuur

J. Crick, Prudens van Duyse, 1804-1859 (Campo Santo, nr. 2, z.j.); 
id., Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946) (Campo Santo, nr. 3, z.j.); 
id., Dr. F.A. Snellaert, Dr. Guislain, Frans De Potter, Florimond Van Duyse (Campo Santo, nr. 4, z.j.); 
'Jules de Saint-Genois', in Graf- en Gedenkschriften der provincie Oost-Vlaanderen, derde reeks, I, 1860-1870, p. 22; 
F. de Potter, De eere-graven van J.F. Willems en van K.L. Ledeganck te Sint-Amandsberg, 1890; 
J. Crick, Karel-Lodewijk Ledeganck, 1805-1847 (Campo Santo, nr. 1, 1937); 
R. de Backer, 'Het Campo Santo van Sint-Amandsberg', in Vlaamse Toeristische Bibliotheek, nr. 82 (november 1967).

Auteur(s)

Albert Goovaerts; Luc Vandeweyer