Burssens, Amaat

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Dendermonde 1 september 1897 – Mariakerke 20 oktober 1983). Broer van Gaston Burssens.

Bezocht het Mechelse atheneum, waar hij actief was in de scholierenbond Voor onze Moedertaal en via De Goedendag in de agitatie voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. In 1915 kwam Burssens als vrijwilliger aan het IJzerfront terecht. Getooid met talrijke onderscheidingen keerde hij in 1918 terug naar Vlaanderen, waar zijn broer Gaston en toekomstige zwager Jozef Uytterhoeven gevangenzaten wegens activistische gedragingen. Burssens sloot zijn studie in de Germaanse filologie te Leuven (1919-1923) af met een mediëvistisch proefschrift. Hij was nadien verbonden aan verschillende athenea, onder andere te Dinant, vanwaar hij in 1924 met een wetenschappelijk-linguïstische opdracht een lange studiereis ondernam naar het oosten van Belgisch-Kongo. Als atheneumleraar te Gent (1926-1931) gaf hij in 1926 en 1927 vrije cursussen in de Kongolese talen aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG), waar hij later docent en hoogleraar Duits en Nederlands werd. Hij ondernam zeven linguïstische onderzoekingsreizen door Centraal-Afrika en richtte in de Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen de afdeling Etnologie (later Afrikaanse Negertalen) op. Intussen had Burssens het wetenschappelijk Nederlandstalig vakblad Kongo-Overzee (1934) gesticht, dat ook een band wilde zijn tussen de Vlamingen in het moederland en in Midden-Afrika. Ook de reeks "Kongo-Overzee Bibliotheek" was een initiatief van Burssens, die op 15 april 1939 samen met Octaaf Engels, Lieven Gevaert, Tony Herbert en A. Schoep een manifest ondertekende dat de Vlaamse jeugd wilde wakker maken voor de koloniale taak in Midden-Afrika. Burssens, die na 1958 de Afrikaanse afdeling aan de RUG uitbouwde, was sinds 1962 lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

Werken

Een Vlaming op reis door Kongo, 1929; 
Negerwoordkunst. Een bundel Kongolese sprookjes, 1933; 
Wako-Moyo. Zuidoost-Kongo in de lens, 1943; 
Het logboekje van de lichtmatroos, 1969; 
Lieve Pilipili, 1973.

Literatuur

Rijksuniversiteit te Gent. Liber memorialis 1913-1960, III, 1960; 
G. de Smet, 'A. Burssens', in Jaarboek van de KAWLSKB (1984), p. 263-271; 
J. Jacobs, 'A. Burssens', in Mededelingen van de zittingen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, nr. 31 (1985-1986), p. 74-87; 
G. de Smet, 'Burssens, Aimé', in NBW, XII, 1990.

Auteur(s)

Gilbert A.R. de Smet