Burger, Hendrik

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Delft 15 november 1864 – Amsterdam 3 december 1957).

Specialiseerde zich na zijn medische studie in de keel-, neus- en oorheelkunde en bereikte op dit terrein vermaardheid in binnen- en buitenland. Van 1905-1935 was Burger hoogleraar aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam.

Burger behoorde tot de groep Noord-Nederlanders die zich, in De Dietsche Bond verenigd, ten doel stelden het Groot-Nederlandse ideaal uit te dragen. Hij was voorzitter van De Dietsche Bond (1931-1941) en ook van de Vlaamsch-Hollandsche Vereeniging Guido Gezelle te Amsterdam. Fel keerde hij zich met zijn geestverwanten tegen het Belgisch-Nederlands Verdrag dat van 1925 af vele jaren de gemoederen intens bezig heeft gehouden. Hij zag hier louter versterking van de Belgische staat en haar Fransgezinde achterban in. De mogelijke belangen voor Vlaanderen moesten opgeofferd worden. Bovendien was de soevereiniteit van Nederland in gevaar. Burger behoorde niet tot de Groot- Nederlanders die in het geheim of openlijk voor het nationaal- socialisme hebben gekozen. Hij heeft ervoor geijverd dat De Dietsche Bond en zijn periodiek de Dietsche Gedachte in dat opzicht neutraal bleven.

Werken

Het Nederlandsche Schaap, 1927; 
Open brief aan de minister van Buitenlandsche Zaken betreffende het verdrag met België, 1928; 
Nederlandsch-Belgische betrekkingen, 1932; 
Geestelijke nood in Vlaanderen, 1934.

Literatuur

A.W. Willemsen, Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van van de jaren 1914-1940, 19692; 
id., 'De Vlaamse beweging, 1914-1940', in Twintig Eeuwen Vlaanderen, V, 1975.

Auteur(s)

Pieter van Hees