Brusselse Post, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

verscheen voor het eerst op 15 november 1950 als maandblad voor de Vlaamse Brusselaars en voor alle Vlamingen die belangstelling voelden voor het probleem Brussel; het blad vormt een essentieel instrument in de dagelijkse belangenverdediging van de Vlamingen in de hoofdstad.

Als orgaan van het Vlaams Komitee voor Brussel (VKB) biedt het de vereniging een forum aan om haar standpunten in het openbaar te brengen, de Brusselse taaltoestanden aan te klagen en druk uit te oefenen op de verantwoordelijke politici en partijen. De Brusselse Post is eveneens een doorgeefluik voor alles wat leeft onder de Vlamingen in Brussel door maandelijks een activiteitenkalender te publiceren van het (Brusselse) verenigingsleven. Daarnaast is ook de nodige ruimte voorzien om nieuwe verenigingen voor te stellen en hun doel, standpunten en activiteiten toe te lichten.

De stichters Jozef Clottens en Leo van Hoorick, tevens de toenmalige uitgever, probeerden via het maandblad de samenhorigheid tussen alle Vlamingen van de hoofdstad te bevorderen en de initiatieven van hun verenigingen bekend te maken. Dit initiatief werd sinds 1971 ook door Deze Maand in Brussel en de kalender van het Contact- en Cultuurcentrum Brussel gedeeld. Net als het VKB was er ook hier een functieverlies, vooral toen Deze Maand in Brussel eind de jaren 1980 een weekblad werd (Deze Week in Brussel) en het aantal publicaties van de diverse socio- culturele raden toenam. De Brusselse Post evolueerde echter meer en meer naar een politiek opinieblad, dat ook de maatschappelijke en culturele Brusselse actualiteit volgt met analyses, commentaar en achtergrondinformatie over het Vlaams leven te Brussel. In 1990 werd het VKB verantwoordelijke uitgever, onder leiding van André Monteyne. In 1991 onderging De Brusselse Post zowel een redactionele als stilistische vernieuwing. De hoofdredacteur werd Leo Cambré, op 1 februari 1998 vervangen door Guido de Schuyteneer.

Literatuur

Gordelmagazine, z.j.; 
W. van Gelder, Wandelen in de 6. Een toeristisch wegwijs voor de 'zes' Vlaamse randgemeenten rond Brussel, z.j.; 
Thuis zijn..., 1979; 
De Autotoerist (Speciaalnummer 'Ik hou van alle zes'), jg. 34, nr. 26 (december 1981); 
S. Parmentier, Vereniging en identiteit. De opbouw van een Nederlandstalig sociaal-cultureel netwerk te Brussel (1960- 1986) (Taal en Sociale Integratie, nr. 10, 1988); 
G. de Sutter, De zes en de zilveren lepel. Een avontuur van Johan van de rand, 1992; 
id., De zes en de gordel. Johan van de rand en de intelligente komeet, 1993; 
De zes (bijlage), jg. 5, nr. 4 (1993-1994).

Auteur(s)

Myriam Verkouter