Brulez, Ferdinand

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Blankenberge 13 april 1887 – Den Haag 25 april 1976). Broer van Lucien en Raymond Brulez.

Studeerde aan het atheneum van Brugge en aan de Technische Hogeschool te Gent, waar hij in 1904 lid werd van de studiekring Ter Waarheid. Nadat hij in 1909 gepromoveerd was tot burgerlijk ingenieur, werd hij benoemd bij de dienst voor Telegrafie en Telefoon (RTT) in Gent. Tijdens de Eerste Wereldoorlog koos de inmiddels technisch werkloos geworden Brulez voor het activisme en ondertekende hij verscheidene manifesten van Jong-Vlaanderen. Op het eerste Jong-Vlaamse congres van 1 november 1915 werd hij lid van het landelijk comiteit en op 23 juli 1916 kreeg hij een bestuursmandaat in de nieuw opgerichte Middenraad, die algauw op een mislukking uitdraaide. Kort nadien, op 9 september, werd hij benoemd tot hoogleraar in de faculteit wis- en natuurkunde van de Gentse von Bissing Universiteit. Brulez werkte mee aan de activistische university-extension-beweging (hogeschooluitbreiding). Hij trad ook toe tot Pro Salute Flandriae, de Jong-Vlaamse werkgroep binnen de Actieve Groep van de Senaat die was opgericht door enkele professoren om de Duitsers ertoe te bewegen het openbaar leven in Vlaanderen te vernederlandsen. Brulez was zowel lid van de eerste als van de tweede Raad van Vlaanderen.

Ontgoocheld over het resultaat van de Berlijnreis van een delegatie van de Raad, nam hij ontslag, maar hij trok dat naderhand toch weer in. Brulez werd in januari 1918 Gevolmachtigde voor Post, Telegrafie en Telefonie en in september 1918 Zaakgelastigde voor Posterijen, Telegrafie en Zeewezen bij de Raad van Vlaanderen. In juni 1918 trok hij samen met vier collega-professoren op rondreis door Duitsland om er de intellectuele kringen in te lichten over de Vlaamse zaak en de Vlaamsche Hoogeschool. In 1919 werd Brulez afgezet als ambtenaar bij het ministerie en veroordeeld tot levenslang. Hij was intussen al uitgeweken naar Nederland. Vanaf 1919 werkte hij als ingenieur in opdracht van de Nederlandse regering in Indonesië, waar hij onder meer de eerste draadloze telefoonverbinding tot stand bracht tussen Java en Europa.

Literatuur

A.L. Faingnaert, Verraad of zelfverdediging?, 1933; 
E. de Boeve, Het Jongvlaamse aktivisme te Gent (1914-1918), RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982; 
D. Vanacker Het aktivistisch avontuur, 1991.

Verwijzingen

zie: activisme.

Auteur(s)

Karen van Hoorick