Broedermin, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

dagblad gesticht door en eigendom van Constant Leirens met als medewerkers onder anderen Auguste-Jean Stecher, Henri Moke, Gustave Callier en Emile V. de Laveleye (23 juni 1848 – 15 juni 1859).

Leirens was ook hoofdredacteur tot 1850, toen nam Felix-Alfons Boone zijn taak over.

Het blad ontstond in de leerlingenkring van professor François Huet en had ten doel de democratische ideeën, opgewekt door de Parijse Februarirevolutie van 1848, zo ruim mogelijk onder het volk te verspreiden. Vandaar dat De Broedermin volledig in het Nederlands verscheen.

De uitgevers meenden echter dat het volk eerst werk en brood moest hebben, vooraleer letterkunde en schoonheid konden worden gewaardeerd. De V.B. diende dus volgens hen gekoppeld te worden aan de eigentijdse sociale vraagstukken. De Broedermin evolueerde echter van een christen-democratische strekking met republikeinse inslag naar een overtuigd doctrinair liberalisme, gekenmerkt door een gematigde en op het einde zelfs conservatieve houding op sociaal gebied en een strijdend antiklerikalisme.

Literatuur

E. Voordeckers, Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium (1667-1914) (IUCHG, Bijdragen 35, 1964); 
J. Verschaeren, 'Leirens, Constant Alphonse', in NBW, XIII, 1990.

Auteur(s)

José Verschaeren