Broeckx, Ledy

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 5 mei 1945).

Komt uit een Vlaams-nationale familie en studeerde aan het St.-Agnesinstituut in Borgerhout en vervolgens aan de normaalschool van het St.-Jozefsinstituut in Borsbeek. Na tien jaar lidmaatschap verliet Broeckx begin 1961 de Chirojeugd om in juni in haar gemeente Borgerhout een afdeling van het pas gestichte Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) op te richten. Achtereenvolgens werd zij bevorderd tot schaarleidster (1963) en hoofdschaarleidster (1965). In 1967 aanvaardde zij de taak van gewestleidster voor Antwerpen en twee jaar later werd ze gouwleidster. Van 1963 tot 1977 was Broeckx ook actief in de Volksunie-afdelingen van Borgerhout en Borsbeek.

In 1978 kreeg zij de taak van banleidster toegewezen, waardoor alle VNJ-meisjes onder haar bevoegdheid vielen. Toen Broeckx in oktober 1985 verbondsleider Jaak van Haerenborgh opvolgde, kwam ze voltijds in dienst van het verbond. Ze kreeg af te rekenen met de polarisatie tussen het Vlaams Blok (VB) en de Volksunie (VU). Hoewel ze het VNJ uit het 'partijpolitieke' vaarwater probeerde te houden, leunde ze zelf toch meer en meer aan bij het VB. Haar radicalisme bracht haar in botsing met het IJzerbedevaartcomité, waarmee ze vanaf 1990 polemiseerde. Broeckx ligt aan de basis van de oprichting van de IJzerwake. Ze maakt ook deel uit van het bestuur van de Vlaams-Nationale Debatclub Antwerpen en is onder meer lid van het Davidsfonds, Broederband, het Borms Documentatie- en Actiecentrum en de Vrienden van Zuid-Afrika

Werken

Artikelen in Storm; Leidraad.

Literatuur

'25 Jaar VNJ', in Dietsland Europa, jg. 31, nr. 1 (januari 1986), p. 5-8; 
P. van den Driessche, 'VNJ-verbondsleidster Ledy Broeckx: "Wij zijn geen militaristen"', in Wij (11 september 1986); 
R. Decan, Wie is wie in Vlaanderen, 1989-1993: biografische encyclopedie, 1989; 
P. Dejaegher en T.S., 'Ledy Broeckx over 30 jaar VNJ', in Wij (26 april 1991); 
'Onbekend maakt onbemind', in Doorbraak, jg. 38, nr. 5 (mei 1995), p. 6-7.

Auteur(s)

Pieter Jan Verstraete