Brijs, Achiel

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Aalst 29 september 1879 – 's-Gravenhage 26 augustus 1949).

Volgde na studie aan het atheneum te Gent waar hij via Hippoliet Meert kennis maakte met de V.B., een opleiding tot leraar en werkte in die functie te Aalst aan een middelbare school, de zogenaamde pupillenschool. Later verliet Brijs het onderwijs en ging hij in de handel. Als flamingant was hij actief in het Algemeen-Nederlands Verbond en in Aalst was hij als liberaal betrokken bij de stichting van het Nationaal verbond van Vrijzinnige Mutualiteiten.

In de Eerste Wereldoorlog koos Brijs voor het activisme en als aanhanger van Jong-Vlaanderen leidde hij de Brusselse afdeling. In de eerste Raad van Vlaanderen kreeg hij in maart 1917 de post van secretaris en in de Commissie van Gevolmachtigden werd hij belast met het secretariaat en met perszaken. In april 1918 propageerde Brijs op een Jong-Vlaams congres te Brussel nog het zelfstandige koninkrijk Vlaanderen en in juli 1918 reisde hij met Jan D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Emiel ver Hees en Leo Meert naar Duitsland om het extreme Jong-Vlaamse standpunt te verdedigen. In september 1918 werd hij vanuit de tweede Raad van Vlaanderen opgenomen in de Commissie van Zaakgelastigden als lid zonder portefeuille. Brijs maakte geen deel uit van het zogenaamd Vlaamsch Comité in Den Haag, maar bleef in oktober-november 1918 nog in Brussel. In de loop van november week hij uit naar Den Haag en werd hij bij verstek ter dood veroordeeld. In Nederland bleef hij via lezingen propaganda voor de Vlaamse zaak maken.

Literatuur

A.L. Faingnaert, Verraad of zelfverdediging?, 1933; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Verwijzingen

zie: activisme.

Auteur(s)

Hendrik D. Mommaerts; Pieter van Hees