Bouweraerts, Albert

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Sint-Niklaas 20 augustus 1880 – Ukkel 1 juni 1964).

Studeerde aan de bisschoppelijke normaalschool te Sint-Niklaas. Als leraar pedagogie aan het Sint-Thomasinstituut te Brussel vormde Bouweraerts talrijke generaties Vlaamsgezinde onderwijzers, vooral voor Brussel en omgeving. Ten slotte werd hij diocesaan inspecteur van het lager onderwijs in het bisdom Mechelen.

Na de Eerste Wereldoorlog, waarin hij als vrijwilliger diende, werd Bouweraerts voorzitter van de Brusselse arrondissementele afdeling van de Katholieke Vlaamsche Landsbond (KVL). Eind 1925 volgde hij Frans van Cauwelaert op als voorzitter van de KVL, die hij tot aan zijn dood bleef leiden. Als voorzitter speelde hij echter geen opvallende rol; Hendrik Elias noemt hem niet geheel ten onrechte "een zeer bleke figuur". In juli 1936 riep Bouweraerts namens de Landsbond op tot het congres van de Vlaamsche Concentratie. Hij maakte nadien deel uit van het leidingscomité. Van 1939 tot 1946 was hij katholiek volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel en van 1949 tot 1954 provinciaal senator voor Brabant. Na de Tweede Wereldoorlog zette hij zich in om de onrechtvaardigheden van de repressie in te perken.

Literatuur

'Albert Bouweraerts, de nieuwe voorzitter van de KVL', in Ons Volk Ontwaakt (31 januari 1926), p. 75; 
L. Lindemans, 'In memoriam Albert Bouweraerts', in De Standaard (3 juni 1964); 
H.J. Elias, 25 jaar Vlaamse beweging 1914-1939, 4 dln., 1969.

Auteur(s)

Emmanuel Gerard