Bourgeois, Roger

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Schaarbeek 6 mei 1928).

Begon zijn loopbaan in de christelijke arbeidersbeweging (als vrijgestelde en nationaal secretaris van de Katholieke Arbeidersjeugd en de Katholieke Vereniging voor Miliciens) en de Christelijke Volkspartij (sinds 1953 arrondissementssecretaris van de Vlaamse vleugel in Brussel en voorzitter van de CVP-Jongeren Brussel). In augustus 1964 brak hij met de CVP wegens de volgens hem te lakse houding op communautair vlak en haar te conservatieve sociaal-economische politiek.

In oktober 1964 was Bourgeois een van de initiatiefnemers van de Vlaamse Democraten. Hij werd hoofdredacteur van het partijblad Richting en in februari 1967, na het ontslag van Staf Verrept, voorzitter van de Vlaamse Democraten. Onder Bourgeois' impuls ontstond in maart 1967 het progressieve Demokratisch Aktiekomitee Vlaanderen (DAK). In juni 1968 richtten de Vlaamse Democraten samen met de Socialistische Beweging Vlaanderen de Revolutionaire Socialisten op. Bourgeois verliet deze partij in 1969, toen bleek dat ze in handen van de trotskistische 4de Internationale kwam.

In 1977 was Bourgeois een van de initiatiefnemers van het Vlaamsgezind verzet tegen het Egmontpact (Anti-Egmontkomitee en Komitee voor een Demokratisch Federalisme).

Ook later bleef hij actief binnen de Vlaamsgezinde linkerzijde, onder meer in de N.V. De Nieuwe Pers en in het Frans Masereelfonds. Recent was hij betrokken bij pogingen om linkse flaminganten buiten elk partijverband te bundelen (Vlaams Progressief Alternatief in 1987 en het Vlaams Demokratisch Appel in 1994).

Werken

Artikelen in Bevrijding; Marsch; Richting; Het Pennoen; De Nieuwe; De Brusselse Post; Rood.

Auteur(s)

Henk Cuypers