Boulengier, Jozef

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gent 13 september 1882 – Amsterdam 2 juni 1954).

Volgde lager en middelbaar onderwijs te Gent en werd nadien ambtenaar bij de Post, Telefoon en Telegrafie (PTT) in Gent. In 1912 trad Boulengier als vurig Vlaamsgezinde toe tot de Gentse afdeling van het Vlaamsche Veem, waar hij tot de radicale strekking behoorde die zich nadien afscheurde om een 'gezuiverd' veem te stichten. In Gent raakte hij bevriend met andere flaminganten als Frans Primo, Jules van Roy en Reimond Kimpe. Boulengier was aanwezig op de stichtingsvergadering van Jong-Vlaanderen (24 oktober 1914), waar hij aanvankelijk tot de fel Duitsgezinde en anti-Belgische vleugel behoorde. Onder invloed van Leo Picard ging hij zich al snel meer gematigd opstellen. Bij de oprichting van de Jong-Vlaamse krant De Vlaamsche Post in 1915 werd Boulengier aangesteld tot beheerder van het blad, maar door zijn gebrek aan ervaring werd al snel uitgekeken naar een bijgevoegd beheerder.

In het conflict tussen Jan D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard en Picard koos Boulengier de zijde van deze laatste; hij trok zich na diens vertrek terug uit Jong-Vlaanderen en De Vlaamsche Post. In april 1916 kreeg hij samen met Primo en Van Roy voor één nummer de redactie van de krant opnieuw in handen, maar kort daarop liet de Duitse Etappe-inspectie De Vlaamsche Post verbieden. Boulengier werd vanaf 4 oktober 1916 redacteur van de meer gematigde Nieuwe Gazet van Gent en later trad hij toe tot de in Gent opgerichte Vlaamsch-Nationale Partij (1918).

Aan het eind van de oorlog week hij uit naar Nederland. In mei 1921 werd hij door het Oost-Vlaamse assisenhof veroordeeld tot tien jaar gevangenissstraf. De eerste jaren na de oorlog was hij geregeld aanwezig op de Vlaamse ontmoetingsdagen in Nederland, onder meer te Roosendaal. Volgens Lammert Buning scheen zijn belangstelling daarvoor af te nemen vanwege de steeds sterker wordende oriëntatie naar rechts. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou Boulengier zelfs blijk geven van een hevige afkeer van het nationaal-socialisme.

Literatuur

A.L. Faingnaert, Verraad of zelfverdediging?, 1933; 
D. Vanacker, 'De Vlaamsche Post', in WT, jg. 45, nr. 1 (1986), p. 1-15; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Karen van Hoorick; Petra Gunst