Boucquillon, Albrecht

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

kloosternaam: Alanus (Hoogstade 11 april 1915 – Antwerpen 15 november 1986).

Volgde middelbaar onderwijs aan het bisschoppelijk college te Veurne, trad toe tot de dominicaner orde (1935), werd priester gewijd te Leuven (juli 1943) en was na de oorlog godsdienstleraar.

Boucquillon was betrokken bij de organisatie van de naoorlogse Vlaams-nationalistische, Heel-Nederlandse jeugdbeweging. Hij stichtte mee het B>Sint-Arnoutvendel (1946) en de Blauwvoetvendels. Hij was aalmoezenier van het Antwerpse Marnix van Sint-Aldegondevendel (een fusie tussen Willem van Saeftinghe en het Sint-Arnoutvendel), dat onder zijn impuls toenadering zocht met het Arteveldevendel van de gebroeders Sleurs (een afscheuring van het Algemeen Diets Jeugdverbond-ADJV), wat leidde tot de oprichting in 1957 van het Verbond van Blauwvoetvendels (VBV). Toen in 1963 Hilaire Gravez verscheidene vertegenwoordigers van Vlaams-nationale jeugdverenigingen samenriep met het oog op een concentratie, was het vooral Boucquillon die het federatie-voorstel steunde. Mede onder zijn impuls werd in 1964 dan de Blauwvoetfederatie opgericht. Hij werd de ideologische drijfkracht achter het tijdschrift van de Blauwvoetfederatie, Open (1963-1973).

Literatuur

'In memoriam Pater Boucquillon', in St.- Dominicaan (1986); 
P. de Sutter, 'In Memoriam: pater Alanus-M., Albrecht Boucquillon', in Dominicaans Leven, jg. 42, nr. 6 (1986); 
M. van Hoorebeeck, Oranjedassen 1944-1961. Geschiedenis van het Algemeen Diets Jeugdverbond, 1986.

Auteur(s)

Nico Wouters