Bosselaers, Remi

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Mechelen 14 augustus 1895 – Vught 7 oktober 1985).

Was tijdens zijn middelbare-schoolopleiding aan het Klein Seminarie van Hoogstraten (1908-1914) leerling van Thaddeus Spaeninkx, die hem in de V.B. inwijdde. Bosselaers werd aldus de ziel van de zogenaamde 'groepjes', die aan het Klein Seminarie clandestien de V.B. bestudeerden en talrijke goed onderlegde flaminganten kweekten. Na van 1915 tot 1917 eerst een jaar leraar Nederlands te Charleroi en daarna bediende bij de Belgische Boerenbond te Leuven te zijn geweest, ging hij in 1917 rechten studeren aan de vernederlandste universiteit te Gent. Hij trad er op als activistisch redenaar, als redacteur van Aula en van De Katholieke Vlaamsche Student, en als medewerker aan De Eendracht. In maart 1918 behoorde hij met onder meer Jan Wannyn, Hector Plancquaert en professor Marcel Minnaert tot de oprichters van de Nationalistische Voorwacht. Zijn informatieve brochure over de V.B., Doodgewone gevolgen, overgedrukt uit De Katholieke Vlaamsche Student, werd op meer dan honderdduizend exemplaren verspreid. Een andere brochure van hem werd uitgegeven door de Antwerpse katholiek-activistische organisatie Per Crucem ad Lucem en betaald door de Raad van Vlaanderen; ze beoogde de huiver van katholieke kandidaat-studenten voor het vrijzinnige filosofie-onderricht te Gent weg te nemen.

Eind 1918 dook Bosselaers onder; in februari 1919 week hij uit naar Nederland. Bij verstek werd hij tot zes maanden hechtenis veroordeeld. In 1920 werd hij leraar Frans in Eindhoven en huwde er met de zuster van Jozef Simons. Omstreeks 1930 was hij in Eindhoven bestuurslid van een Groot-Nederlandse vereniging, die slechts enkele jaren bestond. In 1938 promoveerde hij te Amsterdam tot doctor in de Franse letteren met een proefschrift over Le cas Stendhal; in een latere studie (Stendhal, pèlerin du bonheur, 1975), doorspekt met eigen reflecties over het thema 'geluk', wordt ook een proeve van typologie van het Vlaamse volk vanuit deze gezichtshoek ondernomen (p. 74).

Werken

L. van Heilsdag (pseudoniem), Doodgewone gevolgen, 1918; 
Het onderwijs in de wijsbegeerte aan de Universiteit te Gent, 1918; 
Le cas Stendhal. Une mise au point, 1938 (proefschrift); 
Stendhal, pèlerin du bonheur, 1975.

Literatuur

'Na vijftig jaar. Herinnering van Dr. Remi Bosselaers (R. 1914) over een boeiende episode uit de Seminariegeschiedenis', in Komaan, jg. 23, nrs. 3-4 (1964), p. 82-97; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Ludo Simons