Bormscommissie

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

eigenlijk "Commissie tot uitvoering van de herstelverordening van 6 september 1940", ook wel Herstelcommissie genoemd.

Deze commissie werd door de Militaire Bevelhebber in België en Noord-Frankrijk opgericht bij verordening van 6 september 1940. Zij had ten doel schadevergoeding of herstel in rechten toe te kennen aan gewezen activisten uit de Eerste Wereldoorlog (activisme). Tot voorzitter van deze commissie werd August Borms aangesteld. Leden waren Adelfons Henderickx en Alfons Jonckx. Als plaatsvervangers traden op Hubert Melis en A.E. Praet. Secretaris was René Lagrou. Er was ook een Waalse subcommissie.

De Herstelcommissie ontving 1692 aanvragen. Volgens het antwoord op een vraag in het parlement hebben 937 personen een schadevergoeding ontvangen. Het totale bedrag der uitgekeerde vergoedingen beliep 197.852.736 frank. De Belgische administratie voerde de genomen beslissingen uit. Borms zelf ontving een forfaitaire vergoeding van 1.050.000 frank en een jaarlijks pensioen ten bedrage van 281.000 frank. Na de bevrijding in 1945 werd door de Belgische overheid beslist die bedragen terug te vorderen. Tot op 31 december 1971 werd bijna 104 miljoen frank door de administratie van belastingen ingevorderd, waarvan 100 miljoen tussen 1944 en 1959. De commissieleden werden vervolgd en veroordeeld.

Literatuur

A. Wolgast, 'Wiedergutmachung statt Amnestie. Erledigung der sog. Flamen-Amnestie-Klausel des Versailler Diktats', in Zeitschrift für Völkerrecht, jg. 24, nr. 4 (1941); 
H. Brass, Rechtsherstel in België, 1942; 
Senaat - Buitengewone Zitting 1946 - Vragen en Antwoorden, 1946, p. 408.

Auteur(s)

Frans van der Elst; Bruno de Wever