Bogaerts, Konstantijn J.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Paal 31 december 1812 – Zonhoven 17 februari 1891).

Studeerde filosofie en theologie aan het Grootseminarie van Luik en werd in 1835 tot priester gewijd. Daarna bekleedde Bogaerts diverse posten in het onderwijs (waaronder directeur van de bisschoppelijke normaalschool in Rolduc en Sint- Truiden, diocesaan inspecteur voor het lager onderwijs, professor aan het Grootseminarie van Luik) en vervulde hij verscheidene hoge geestelijke functies (secretaris van het bisdom, vanaf 1861 vicaris-generaal van Luik).

Bogaerts was medeoprichter van het Leuvense taal- en letterkundig studentengenootschap Met Tijd en Vlijt, waarvan hij korte tijd ook voorzitter werd (1838-1841). Samen met Emmanuel van Straelen en Jan-Baptist David had Bogaerts in 1840 een belangrijke hand in het ontwerp van de Leuvense versie van het Vlaams petitionnement aan koning Leopold I. Tijdens deze periode was hij ook betrokken bij de redactie van het maandblad De Middelaer (1840-1843) en De School- en Letterbode.

In 1843 keerde Bogaerts terug naar Limburg. Hij was de man achter de eerste flamingantische katholieke krant in Limburg, Het Belgisch Leeuwken. De redactie was samengesteld uit de kring mensen die Bogaerts reeds rond zich had verzameld tijdens de Leuvense Met Tijd en Vlijt-periode. In 1844 publiceerde hij de bloemlezing Dicht- en Prozastukken uit Noord- en Zuidnederlandsche schrijvers, die vier uitgaven kende. Later verleende Bogaerts ook actieve steun aan het Davidsfonds (waarvan hij in Hasselt het erevoorzitterschap aanvaardde) en stichtte hij in Luik het Werk der Vlamingen.

Werken

Dicht- en Prozastukken uit Noord- en Zuidnederlandsche schrijvers, 1844.

Literatuur

G. Michiels, 'Constantijn Bogaerts', in NBW, VI, 1974; 
L. Gevers, Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987; 
F. van Vinkenroye, 'Emmanuel van Straelen , Met Tijd en Vlijt en de vervlaamsing van de Limburgse pers in de negentiende eeuw', in WT, jg. 45, nr. 4 (1986), p. 199-204; 
M. Hanson, Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs middelbaar onderwijs 1830-1914, 1990.

Auteur(s)

Nico Wouters