Bode van Limburg, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

weekblad met activistische strekking, verschenen te Hasselt van 5 maart 1916 tot 24 november 1918.

Aangezien bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog alle Limburgse kranten hun activiteiten gestaakt hadden, was De Bode van Limburg het enige noemenswaardige weekblad in Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het was door de Nederlands onkundige Luikse advocaat Jean Fischer opgericht als Vlaams pendant van zijn blad Le Télégraphe. De ondertitel luidde: "Vlaamsch volksblad". Verantwoordelijke uitgever was Y. Peters in de Hoogstraat te Hasselt. Het blad verscheen wekelijks op zondag op vier bladzijden en had regelmatig af te rekenen met papierschaarste, wat de verschillende formaten kan verklaren. De redactie bestond uit hoofdredacteur Jan Hendrik Bellefroid, bijgestaan door Jan Borms, Jan Laureys, Camiel Libbrecht, Lode Lowis, Jan Quintens en Jozef Vrijdaghs, de kopstukken van het activisme in Limburg. Het blad werd financieel gesteund door de Limburgsche Drukpers van Vrijdaghs. In de loop van 1917 steeg de oplage van 6000 naar 11.000 exemplaren. Vanaf dat jaar kwam de Vlaamse zaak ook meer centraal te staan in de berichtgeving: er kwam een aparte kroniek "Vlaamsche Belangen-Vlaamsche Berichten". Het blad steunde de gematigde federalisten, de zogenaamde unionisten, onder de activisten. Menig hoofdartikel handelde over de Luikse bisschop Martinus-Hubertus Rutten en over legeraalmoezenier Paul Vandermeulen. Ook de Vlaamse eisen in het onderwijs, het gerecht en de steenkoolmijnen stonden in de kijker. In april 1918 verkocht Fischer zijn blad. Een nieuw opgerichte naamloze vennootschap (7 september 1918) met Quintens, Libbrechts, Vrijdaghs, Laureys, Borms en Bellefroid zette het blad voort. Na de Eerste Wereldoorlog werd de voltallige redactie voor het gerecht gedaagd op beschuldiging van activisme. Bellefroid, Borms, Libbrechts, Quintens en Vrijdaghs werden, meestal bij verstek en om meer dan alleen hun werkzaamheden bij De Bode van Limburg, veroordeeld.

Literatuur

M.J. Leemans, Het activisme in Limburg, 1917-1918, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1972; 
L. Vandeweyer, 'Het activisme in Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog', in Limburg 
Het Oude Land van Loon, nrs. 2-3 (1997), p. 97-139 en p. 193-230.

Auteur(s)

Martin Kellens