Blauwvoetjeugdverbond (BJV)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaams-nationale, Heel-Nederlandse jeugdvereniging, die tussen 1957 en 1961 het Algemeen Diets Jeugdverbond (ADJV) voortzette.

Op een ADJV-verbondsvergadering van 8 september 1957 te Antwerpen traden de Katholieke Jeugdscharen Jong-Vlaanderen (KJJV) toe tot het ADJV. Om de gewijzigde situatie te bevestigen werd een naamsverandering in Blauwvoetjeugdverbond (BJV) doorgevoerd; ideologisch wijzigde er zich echter niets. Staf Vermeire werd op die vergadering tot verbondsleider herkozen, terwijl Guido van In als adjunct werd aangesteld. Reeds in december 1957 nam Van In, officieel wegens te drukke beroepsbezigheden, ontslag; hij werd in mei 1958 gevolgd door Vermeire. Jaak de Meester nam de verbondsleiding over. Op dat moment telde het BJV slechts een 170-tal leden; het grootste deel van de KJJV-leden had de leiding immers niet gevolgd in haar overstap naar het BJV.

In juli 1958 organiseerde het BJV de eerste naoorlogse Cyriel Verschaeve-bedevaart naar het Oostenrijkse Solbad-Hall. Het BJV gaf het blad De Blauwvoet uit, met daarnaast ook een reeks gestencilde bladen van de plaatselijke afdelingen. Van het BJV-Dienstblad werden 141 nummers uitgegeven. Het BJV kende weinig succes en vanaf 1960 nam de interne ontevredenheid toe. Door de passiviteit van diverse afdelingen en de concurrentie van het veel beter georganiseerde Vlaams Nationaal Jeugdverbond, kwam de organisatie sterk onder druk te staan. Een ultieme reddingspoging van de leiding (november 1960) haalde niets uit en het toch al geringe ledenaantal werd in 1961 gehalveerd. Op de verbondsraad van 1 oktober 1961 namen de aanwezige raadsleden dan ook unaniem ontslag en werd het BJV ontbonden. Sommigen van hen gingen daarna over naar het Algemeen Diets Jongerenverbond (ADJoV). Anderen vindt men enkele jaren later terug in de Blauwvoetfederatie.

Literatuur

M. van Hoorebeeck, Oranjedassen 1944- 1961. Geschiedenis van het Algemeen Diets Jeugdverbond, 1986; 
M. Cailliau, Staf Vermeire, 1926-1987. Diets jeugdleider en rebel, 1988; 
S. Hiers, 'Het ontstaan en groei van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ)', in WT, jg. 57, nr. 1 (1998), p. 3-28.

Auteur(s)

Nico Wouters