Blancke, Karel

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Wingene 30 juni 1849 – Handzame 18 januari 1934).

Had als leerling van het Klein Seminarie van Roeselare Hugo Verriest als poësisleraar en was in de retorica klasgenoot van Zeger Maelfait. Tijdens zijn humaniora was Blancke actief in de lettergilde. Als voorzitter riep hij op tot deelname aan de Vlaamse strijd. Samen met Maelfait trok hij naar het Grootseminarie in Brugge waar hij Amaat Vyncke leerde kennen. Al benoemd tot kapelaan verleende Blancke zijn trouwe medewerking aan de Almanak voor de leerende jeugd van Vlaanderen en aan De Vlaamsche Vlagge. Later trad hij toe tot de Swighenden Eede. Van zijn hand verschenen in De Vlaamsche Vlagge vooral godsdienstige en moraliserende bijdragen maar ook Vlaams-strijdende werkstukjes. Daarin spoorde hij de lezers aan de Vlaamse taal lief te hebben, het 'vreemde juk' af te werpen en zich in te zetten om een sterk en katholiek Vlaanderen op te bouwen.

Daarnaast schreef Blancke nog in Rond den Heerd en het Leuvense studentenmaandblad De Tassche. In 1880 was hij samen met zijn broer August betrokken bij de oprichting van de volksalmanak 't Manneke uit de Mane.

Tot 1925 bleef Blancke meewerken aan De Vlaamsche Vlagge. Daarna onderwierp hij zich aan de bisschoppelijke veroordeling van het Vlaams-nationalisme van september 1925 en vond dat het blad moest ophouden te bestaan ofwel zijn propaganda voor het Vlaams-nationalisme moest beëindigen. De meerderheid van de redactie volgde hem echter niet en om problemen met zijn bisschop te vermijden, stapte Blancke uit de redactie.

In de verschillende gemeenten waar Blancke pastoor was, engageerde hij zich in het sociaal-culturele leven en zette hij zich in voor de vervlaamsing van het openbaar leven. In Kortemark, waar hij sinds 1908 pastoor was, was hij een van de drijvende krachten achter de katholieke partij.

Werken

Artikelen in Almanak voor de leerende jeugd van Vlaanderen ; de Vlaamsche Vlagge; De Tassche; 't Manneke uit de Mane.

Literatuur

H. Boedt, 'Karel Blancke. Een voorloper', in Hernieuwen, jg. 25 (1957), p. 577-581; 
K.M. de Lille, ' 't Manneke uit de Mane', in Biekorf, jg. 60 (1959), p. 41-46; 
L. en L. Vos-Gevers, Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933, 1976; 
R. Seys, 'Alfons Van Hee. Vlaanderen dienen met een lach', in VWS-Cahiers, jg. 15, nr. 88 (1980); 
J. Tanghe, 'Karel Blancke. Vlaams priester-dichter. Onze kwartierstaat', in Vlaamse stam. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, jg. 18, nr. 12 (december 1982), p. 499-502; 
M. Vanslembrouck, Een pen vergaart wat wereld is. Figuren en boeken in Edewalle, Handzame, Kortemark, Werken en Zarren, 1992.

Verwijzingen

zie: Swighenden Eede.

Auteur(s)

Filip Boudrez