Bilzenaar, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

katholiek georiënteerd nieuws- en advertentieblad voor het kanton Bilzen gesticht door de Bilzense drukker-uitgever Leo Simoens, dat voor het eerst verscheen op 14 december 1890.

Vanaf 1925 steunde het weekblad de radicale Vlaamsgezinden in de Limburgse katholieke partij. Het bereidde de afscheuring (1929) van de Katholieke Vlaamsche Volkspartij (KVV) voor. De Bilzenaar werd naast Maas- en Kempenbode het partijblad van de Limburgse KVV. Het blad werd toen uitgegeven door Jozef Simoens, zoon van Leo en telde circa 4600 abonnementen. Samen met de KVV evolueerde De Bilzenaar vanaf 1936 in de richting van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). Het blad behield zijn formele onafhankelijkheid ten opzichte van het VNV-weekblad Strijd. Op 14 november 1936 in zijn 46ste jaargang fuseerde het blad met Maas- en Kempenbode tot Hou-Zee.

Literatuur

P. Schrijvers, De Toekomst: het oorlogsweekblad van het Limburgse VNV, 1987; 
B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994; 
E. Raskin, Gerard Romsee. Een ongewone man. Een ongewoon leven, 1995.

Auteur(s)

Bruno de Wever