Belleman, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

ledenblad van het Davidsfonds (1932-1967); vier nummers per jaar; gemiddelde oplage: 75.000 exemplaren.

Om de leden van het Davidsfonds op de hoogte te houden van het werk van de vereniging werd van 1927 af een inlegblaadje bij de Davidsfonds-boeken gevoegd. Daaruit ontstond in 1932 het driemaandelijkse ledentijdschrift De Belleman. Aanvankelijk bevatte dat in hoofdzaak artikelen in verband met de Davidsfonds-boeken. Geleidelijk aan kwam daarbij informatie over het culturele leven in Vlaanderen en over de Vlaamse problemen. Via De Belleman sensibiliseerde het Davidsfonds zijn tienduizenden leden voor de Vlaamse strijd, onder meer door de publicatie van en commentaar bij de standpunten die het nationaal bestuur innam ten aanzien van de gemeenschapsvraagstukken. In 1968 werd De Belleman als ledenblad vervangen door de DF-Mededelingen, waarin algemene informatie wordt gegeven over de verscheidene activiteiten van de vereniging, niet het minst over het optreden van het Davidsfonds in de actuele V.B.

Auteur(s)

Clem de Ridder; Lode Wils