Belgische Socialist, De – Socialiste belge, Le

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

tweetalig weekblad, opgericht op 23 september 1916 te Rotterdam (nadien Den Haag) door de Bond van Belgische Arbeiders in Nederland, een voornamelijk politieke organisatie van Belgische socialisten, ten gevolge van de oorlog uitgeweken naar Nederland.

De Belgische Socialist wordt algemeen beschouwd als het blad van Camille Huysmans, ook al had hij niet officieel zitting in de redactie. De onmiddellijke aanleiding tot de oprichting was echter wel de onenigheid tussen Huysmans en Modest Terwagne, voorzitter van de Antwerpse socialistische federatie, die voor het Office belge in Den Haag propaganda voerde voor de Belgische annexionistische regeringspolitiek. De standpunten van het blad (tegen alle vormen van chauvinisme en annexionisme, en voor een vrede door vergelijk en het herleven van het socialistisch internationalisme), maar vooral de openlijke kritiek die het terzake leverde op de Belgische regering in Le Havre, leidden eind maart 1918 tot een publicatieverbod, waarna het echter als supplement bij Het Volk, het blad van de Nederlandse Sociaal Democratische Arbeiderspartij, kon verschijnen. Na de oorlog werd een aantal medewerkers echter vervolgd en gevangengenomen.

In zijn visie op de V.B. was het blad de vertolker van het flamingantisme van Huysmans. In navolging van de loyale Vlamingen Frans van Cauwelaert en Julius Hoste (jr.) stond het afwijzend tegenover het activisme, maar had het begrip voor het geloof van sommige activisten 'in de rechtschapenheid van hun idealen'. Als oplossing voor de Vlaamse kwestie bepleitte het culturele autonomie; een administratieve scheiding was niet wenselijk. De Vlaamse eisen dienden na de oorlog te worden gerealiseerd door middel van algemeen stemrecht, de democratische wilsuiting bij uitstek.

Literatuur

M. Claeys-Van Haegendoren, 25 jaar Belgisch Socialisme, 1967; 
M. Leroy, La presse belge en Belgique libre et ... l'étranger en 1918, 1971; 
L. Lievijns, Repertorium van de pers en periodieken bewaard op het AMSAB, 1831-1940, 1994. 

Auteur(s)

Katrien Cuypers