Belgische Muzenalmanak

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(1826-1830) een initiatief van de Nederlandse literator en criticus Jan J.F. Wap, die met deze jaarlijkse uitgave van poëzie de gevolgen van de verfransing in Vlaanderen wilde wegwerken en tevens een letterkundige toenadering tussen Vlaanderen en de Noordelijke Nederlanden bewerkstelligen.

Om die eenheid te bereiken moest de poëzie uit het Zuiden zich richten naar de voorbeelden uit het Noorden. Vandaar dat het grootste deel van de gedichten door letterkundigen uit het Noorden waren geschreven (Willem Bilderdijk, H. Tollens, H. van Alphen, Staring, Everhardus J. Potgieter). Van Vlaamse zijde verschenen er bijdragen van Jan F. Willems, Constant P. Serrure, Prudens van Duyse, Leo d'Hulster en Karel L. Ledeganck.

In zijn almanak maakte de aan de Gentse universiteit studerende Wap volop propaganda voor de hereniging van de Nederlanden en voor het bewind van Willem I. Door de taalpolitiek van de Nederlandse vorst te loven, wilde hij de Vlamingen enthousiast maken voor de hereniging. Wap nam het grootste deel van het redactiewerk voor eigen rekening. Medewerking bij de samenstelling kreeg hij onder anderen van Petrus van Genabeth en P. van den Eynde. De Belgische Muzenalmanak werd uitgegeven door de Gentse orangist André B. Stévin. De almanak was voor de Vlaamse letterkundigen die aansluiting zochten bij de Noord-Nederlandse letterkunde, een belangrijk instrument. Door zijn vele contacten met Vlaamse en Hollandse literatoren speelde Wap een wezenlijke rol in de toenadering tussen Noord en Zuid op letterkundig vlak.

Literatuur

A.F. Manning, 'Jan J.F. Wap in de jaren 1824-1832', in Annalen van het Thijmgenootschap, jg. 44, nr. 1 (mei 1956), p. 274-293; 
id., 'Wap en Bilderdijk', in De Nieuwe Taalgids (1956), p. 250-256; 
L.J. Rogier, 'De Rotterdammer Jan Wap (1806-1880)', in Rotterdams Jaarboekje, 6de reeks, nr. 5 (1957), p. 183-217; 
A. de Clercq en A. Deprez, De tijdschriften van 1815 tot 1833: de dobbele schapers almanak (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 31, 1996).

Auteur(s)

Filip Boudrez