Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Letterkunde en de Geschiedenis des Vaderlands

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

uitgegeven op last van de Maetschappy tot bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde.

Gents filologisch en historisch tijdschrift, dat met steun van de regering van 1837 tot 1846 (10 delen) verscheen onder redactie van Jan F. Willems (het laatste nummer postuum bezorgd door Ferdinand A. Snellaert) en met medewerking van Gentse flaminganten als Snellaert, Philip M. Blommaert, Prudens van Duyse. Men vindt er bijdragen over taal, spelling, spraakkunst en dialecten, toneel en folklore, en vooral onuitgegeven Middelnederlandse literaire en ambtelijke teksten.

Literatuur

M. Brys, M. Carlier en H. Vanacker, Belgisch Museum, 1837-1846; Vaderlandsch Museum, 1855-1863 (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 8, 1985).

Auteur(s)

Ada Deprez