Belfort, Het

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaams katholiek maandblad (1886-1899).

Eind 1885 opgericht ten huize van de Gentse drukker-uitgever Alfons Siffer "onder de bescherming van het Davidsfonds" en als opvolger van De Vlaamsche Wacht. De redactie van Het Belfort telde heel wat vooraanstaande Davidsfondsleden en bestond overwegend uit Oost-Vlamingen. Juliaan Claerhout mocht zich hoofdredacteur noemen, maar het was Siffer die feitelijk de leiding had. Uit alle Vlaamse provincies kwam ruime medewerking; zeer actief waren vooral de leidende katholieke figuren uit het Davidsfonds en de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

De belangstelling van Het Belfort ging uit naar de taalstrijd en de politiek, dialectologie, taal- en letterkunde, literatuurkritiek, godsdienst- en onderwijsproblemen. Op korte tijd had het tijdschrift een grote verspreiding (ongeveer 900 exemplaren) en werd het een algemene informatiebron voor Vlaamse intellectuelen, onder wie vooral priesters en leraren. Bijzonder verdienstelijk waren de uitgebreide Overzichten van Claerhout en de afzonderlijk gepubliceerde Philologische Bijdragen (1892-1896), waarin onder meer werd geijverd voor de oprichting van een afdeling Germaanse filologie aan de universiteit van Leuven. Voor- en tegenstanders van het algemeen Nederlands en van het taalparticularisme voerden er vinnige pennenstrijden. Op politiek vlak was de geest meer christen-democratisch dan conservatief en kan men van een pre-daensisme gewagen. Adolf Daens kwam trouwens enkele malen zelf aan het woord.

Tegenover Van Nu en Straks stond men nogal terughoudend en de debuterende Stijn Streuvels werd bepaald vijandig bejegend. Anderzijds was Guido Gezelle dé onbetwiste grootmeester.

Onderhandelingen tussen Siffer en Maria Belpaire leidden in 1900 tot de samensmelting van Het Belfort met het door dezelfde drukker verzorgde tijdschrift Dietsche Warande.

Literatuur

J. Persyn, De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900-1924), 1963; 
M. Baeck en B. de Leeuw, Het Belfort (1886-1899) (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 10, 1985).

Auteur(s)

Boudewijn de Leeuw