Belang van Limburg, Het

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

dagblad dat verschijnt vanaf januari 1933 in Hasselt.

Aan de oprichting van Het Belang van Limburg ging een lange voorgeschiedenis vooraf, die verbonden is met de familie Theelen.

In 1879 begon Nicolas Theelen in Tongeren een weekblad voor regionale informatie, Het Algemeen Belang der Provincie Limburg. Als ambtenaar leverde dit hem een sanctie op en Theelen besliste de openbare dienst te verlaten en zich als drukker-uitgever te vestigen. Hij publiceerde allerlei streekbladen. Een poging om in Limburg een dagblad ('t Nieuws van Limburg) van de grond te krijgen mislukte (1902).

Na het overlijden van Theelen nam zijn zoon de zaak over. Frans Theelen, die ook politiek actief was als katholiek volksvertegenwoordiger voor Tongeren-Maaseik (1919-1932), creëerde een vijftal gewestelijk bladen en stichtte in 1926 Concentra, een nieuwe drukkerij in Hasselt, waar de bladen vanaf 1930 driemaal per week verschenen. Met het oog op de uitgave van een dagblad smolt hij de weekbladen samen tot Het Belang van Limburg dat voor het eerst verscheen op 1 en 2 januari 1933. Het was en bleef het enige dagblad in de Belgische provincie Limburg. De oplage bedroeg 18.000 exemplaren.

In de Tweede Wereldoorlog weigerde Theelen het blad te laten verschijnen. De drukkerij werd opgeëist voor de publicatie van De Toekomst, een weekblad van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV).

Van 7 september 1944 af kon het dagblad opnieuw verschijnen. In 1953 werd het bedrijf veranderd in een naamloze venootschap met dezelfde naam, onder leiding van Jan Baert, een neef die zijn oom Theelen bij diens overlijden in 1970 ook als algemeen directeur opvolgde. Het Belang van Limburg richtte zich uiteraard sterk op de regionale berichtgeving maar kon zich sinds een snelle modernisering in de jaren 1960 ook met nationale kranten meten. In 1973 publiceerde de krant de eerste offsetkleurenfoto in de Belgische pers. In de periode 1956-1977 verdubbelde zij haar oplage tot meer dan 80.000. Thans bedraagt de oplage ongeveer 100.000. Concentra ontwikkelde tal van nevenactiviteiten in de perssector, onder meer met huis-aan-huisbladen. Zij is voor 14,2% aandeelhouder van de Vlaamse Media Holding die op haar beurt 55,5% van de commerciële televisiezender VTM (Vlaamse Televisie Maatschappij) bezit.

Van 1928 tot 1936 was Hubert Leynen hoofdredacteur. Toen verliet hij de krant om te werken voor het rexistische dagblad De Nieuwe Staat. Tot 1941 combineerde F. Theelen de functies van directeur en hoofdredacteur. Na de Tweede Wereldoorlog keerde Leynen als hoofdredacteur terug. Hij bleef de titel voeren tot 29 april 1976. Toen werd hij opgevolgd door Hugo Camps, die na tien jaar op zijn beurt opvolgers kreeg: Marc Platel (voor de politieke redactie tot 1997) en Richard Swartenbroekx. Directeur is thans Marc Leynen.

Het Belang van Limburg was altijd sterk verbonden met de evolutie en de emancipatie van Limburg. Zij wilde, naar het woord van Leynen, "ziel en luidspreker (zijn) in de strijd voor een provincie waarvan de ontwikkeling lang ten achter bleef". Onder leiding van Leynen (schuilnaam: Tenax), die van 1949 tot 1977 parlementslid was voor de Christelijke Volkspartij, leunde het onafhankelijke dagblad nauw bij deze partij aan en sprak het liever over Nederlandstalig België dan over Vlaanderen. "De verwijdering tussen Vlaamse en Waalse christen-democraten stemde me ongelukkig," verklaarde Leynen in 1977. Het hoofdredacteurschap van Camps weerspiegelde de ontwikkeling van een bijna monolithische CVP- gerichte regio naar een meer pluralistische maatschappij. In dat licht beklemtoonde Camps ook meer het Vlaamse streven. In de periode Platel werd dat accent sterker. Platel pleitte voor de verdere uitbouw van de mogelijkheden die de staatshervorming bood.

Literatuur

A. Gérard, Radioscopie de la presse belge, 1975; 
H. Camps, 'Een avondje met Hubert Leynen', in Het Belang van Limburg (7 en 8 mei 1977); 
J. Baert (e.a.), Concentra, 1979.

Auteur(s)

Gaston Durnez