Becker, Gijsbertus

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Amsterdam 3 juli 1908 – Apeldoorn 5 februari 1976).

Was werkzaam als ambtenaar bij het gemeentebestuur te Utrecht en later te Zeist en Apeldoorn. In de jaren 1930 en begin 1940 schreef Becker regelmatig over Groot-Nederlandse vraagstukken. Zo discussieerde hij met H. Cuypers (jr.) en A. Cuypers, die in Aristo- (1934) hun "Critiek der Dietsche Beweging" hadden laten verschijnen. Hij schreef in 1936 als antwoord de brochure Het Groot-Nederlandsche "Gevaar" (met een woord vooraf van Hendrik Moller). Cuypers (jr.) reageerde daarop met "Een anti-Dietsche critiek" in Aristo- (1936-1937, p. 175 en volgende).

Becker was actief in De Dietsche Bond, het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) en in de Stichting Noord-Nederland-Vlaanderen. Via het lidmaatschap van de laatste organisatie was hij in 1940-1941 betrokken bij de op initiatief van de Stichting opgerichte De Groot-Nederlandsche Actie, waarin nogal wat Nationaal Fronters en NSB'ers een rol speelden en waarin een Groot-Nederland bepleit werd, rekening houdend met de Nieuwe Orde, dat wil zeggen met een Duitse overwinning. In 1940 verscheen van zijn hand Groot-Nederland. Idee, Geschiedenis, Verwerkelijking. Het was voor mei 1940 geschreven en verscheen in juni 1940 bij uitgeverij De Veste te Den Haag. Becker was inmiddels toegetreden tot Arnold Meijer's Zwart Front/Nationaal Front en bij diens uitgeverij verscheen het boekje. Becker was bij het Nationaal Front afdelingsleider te Utrecht en later te Zeist en hij was lid van de Politieke Kamer, sectie Groot-Nederlandsche Politiek. In maart 1941 pleitte hij nog in Neerlandia, het blad van het ANV, met zijn artikel "Groot-Nederlandsche drijfveeren" opnieuw voor een politieke hereniging van Noord en Zuid. In Dietsche Tijdingen, het blad van de Stichting Noord-Nederland-Vlaanderen schreef hij in de Zaaimaand, 1940, nr. 2 het artikel "Waarom Groot-Nederland". Een brochure met deze titel werd in 1941 door de Duitse Sicherheits Dienst in beslag genomen. Met de opheffing van Nationaal Front in december 1941 en al eerder in dat jaar met het verbod op alle Groot-Nederlandse activiteiten was ook de rol van Becker uitgespeeld. Aangezien de Duitsers het Nationaal Front ophieven zijn in het algemeen de leden na de oorlog niet vervolgd. Na de oorlog heeft Becker geen rol gespeeld in de contacten tussen Noord en Zuid.

Literatuur

H. Schippers, Zwart en Nationaal Front, 1986; 
G.R. Zondergeld, Een kleine troep vervuld van haat. Arnold Meijer en het Nationaal Front, 1986.

Auteur(s)

Pieter van Hees