Bauwens, Evarist

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Aalst 15 mei 1853 – Aalst 28 februari 1937). Broer van Isidoor Bauwens.

Trad na zijn humaniorastudies aan het Sint-Jozefscollege te Aalst op 23 september 1874 in bij de jezuïeten te Aarlen. Na vele jaren onderwijs in de verschillende colleges van de orde verbleef hij als predikant in zijn geboortestad. Hij was auteur van een in Vlaanderen lange tijd gebruikte letterkundige bloemlezing, die hij telkens weer bijwerkte. Met een bundel Modernen bleef hij dicht bij de Tachtigers en de beweging Van Nu en Straks. Daarbij sloten een reeks spraakkunsten aan met bijbehorende oefeningboeken. Hij publiceerde ook een bundel sermoenen en schreef enkele toneelstukken. Bauwens vormde een belangrijke steun voor het moeizaam instandgehouden Nederlandstalige culturele leven in Aalst.

Werken

'Gebruik en oorsprong van het ontkennend EN. Een wandelingske door onze letterkunde', in Het Belfort, nr. 2 (1887), p. 701-720; 
Modernen, 1908; 
Nederlandsche spraakkunst voor de hoogste klassen van het Middelbaar Onderwijs, 19102; 
Grondregels van de Nederlandsche spraakkunst voor het lager onderwijs, 19214; 
Oefeningen op de grondregels der Nederlandsche spraakkunst, I-III, 19223, 19193, 19193; 
Taal- en stijloefeningen voor de lagere klassen van het Middelbaar onderwijs, I-II, 19245, 19264; 
Zuid en Noord. Eene bloemlezing uit de beste Zuid- en Noordnederlandsche schrijvers, I-IV, 195425, 195620, 195616, 195514; 
toneelstukken: Dokter Willem II, 1908; Passiespelen, 1910; De hemelkoningin 1913.

Literatuur

J. Crick, 'Aalsterse figuren. Pater Evarist Bauwens S.J. (1853-1937)', in Gazet van Aalst (19 oktober 1963); 
H. Cordemans, 'Oude portretten. Pater Evarist Bauwens', in Jong en Oud (herfst 1967), p. 11-15; 
id., 'Evarist Bauwens (1853-1937)', in VAB-De Toerist, jg. 33, nr. 13 (1980), p. 749-751.

Auteur(s)

Herman Cordemans