Basse, Maurits

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Ledeberg 5 september 1868 – Gent 18 februari 1944).

Promoveerde op 20 oktober 1891 aan de Gentse Rijksuniversiteit tot doctor in de Germaanse filologie (Engels) onder leiding van de hoogleraren Paul Fredericq, Jozef-Frederik Vercoullie en H. Logeman op een proefschrift over William Shakespeare. Basse werd leraar middelbaar onderwijs aan de athenea van Elsene (1894), Tongeren (1895) en Gent (1903), en was van 1923 tot 1938 docent aan de Gentse universiteit voor "steloefeningen in het Vlaams" aan de School voor Burgerlijke Bouwkunde. Tot 1928 bleef hij ook atheneumleraar te Gent.

Onder invloed van zijn leermeesters Fredericq en Vercoullie manifesteerde Basse zich op vrij bescheiden wijze in de flamingantische Gentse liberale kringen. Hij was enige tijd ondervoorzitter van de Gentse afdeling van het Willemsfonds. In 1908 reeds werkte hij mee aan de plannen die in 1913 tot de oprichting van het Liberaal Vlaams Verbond zouden leiden. Hij was tevens vaste medewerker aan het weekblad Het Volksbelang en aan De Vlaamse Gids. Zijn hoofdverdienste ligt evenwel in de publicatie van een geschiedenis van de V.B. over de jaren 1905-1930. Die schiet echter qua synthetische visie tekort en is volkomen voorbijgestreefd. Zijn opus sluit chronologisch en in zijn analytisch-positivistische opvatting aan bij het werk van Fredericq.

Werken

Stijlaffectatie bij W. Shakespeare, 1895; 
Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche Letterkunde, 2 dln., 1920-1921; 
De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930, 2 dln., 1930-1933.

Literatuur

P. van Oye, 'In memoriam prof. dr. Maurits Basse', in Biologisch Jaarboek Dodonaea te Gent (1944), p. 7; 
J. Schepens, 'Prof. dr. Maurits Basse', in De Vlaamsche Gids, jg. 30, nr. 1 (1945), p. 56-57; 
F. Baur, 'Nederlandse Letterkunde', in Zestig jaren onderwijs en wetenschap aan de Faculteit Wijsbegeerte en Letteren der Rijksuniversiteit Gent, 1952; 
Liber Memorialis. Rijksuniversiteit Gent 1913-1960, IV, 1960.

Verwijzingen

zie: Willemsfonds.

Auteur(s)

Walter Prevenier