Barrezeele, Kris

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Kortrijk 31 juli 1953).

Lag tijdens zijn studies toegepaste economische wetenschappen te Antwerpen (1972-1976) mede aan de basis van de Antwerpse afdeling van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) en haar informatieblad, Tegenstroom. Vanaf de derde jaargang (1975-1976) nam Barrezeele als presidiumlid het hoofdredacteurschap van het blad waar. Als accountant in het beroepsleven terechtgekomen, bleef hij niettemin tijdens het academiejaar 1977-1978 nog als losse medewerker aan Tegenstroom verbonden. Intussen, reeds vanaf september 1975, was Barrezeele ook betrokken geraakt bij de opzet van Nieuw Vlaanderen. Vanaf oktober 1976 maakte hij deel uit van de Werkgemeenschap die het blad uitgaf. In 1978 werd hij eindredacteur, wat hij bleef tot en met 1983. Tijdens dezelfde periode werd hij ook voorzitter van de raad van beheer van uitgeverij De Nederlanden.

Zowel binnen het KVHV als binnen de groep rond Nieuw Vlaanderen richtte Barrezeele zich op de Vlaams- nationalistische vorming van medestudenten en jongeren in het algemeen. Als ideaal schoof hij, in afwachting van een Heel-Nederlandse integratie, een onafhankelijk Vlaanderen binnen een Europa van volkeren voorop. Zijn positie was dan ook sterk taalcultureel bepaald, waarbij hij evenwel zoals vele Vlaams-nationalisten tegenstrijdig vasthield aan de onvoorwaardelijke taalhomogenisering in Vlaanderen enerzijds en de promotie van het Nederlands elders, in het bijzonder in Frans-Vlaanderen, anderzijds. In dat kader past bijvoorbeeld ook zijn medewerking aan de vereniging Opbouwwerk Voeren begin de jaren 1980. Mede vanuit zijn opleiding besefte Barrezeele evenwel terdege dat het gestelde einddoel dode letter zou blijven indien Vlaanderen geen financieel- economisch zelfbestuur zou verwerven. Aan de autonomisering binnen die sfeer schreef hij bijgevolg een hefboomfunctie toe en dit verklaart zijn talrijke pleidooien terzake. Niet zelden gaat het om goed gedocumenteerde bijdragen. Vanuit zijn radicaal Vlaams-nationalisme gebruikte Barrezeele dikwijls een strijdvaardige taal. De revolutionaire boodschap kwam ook regelmatig tot uiting in felle kritiek op onder meer de repressie, de traditionele partijen of de verdeeldheid binnen de V.B. Met de zwanenzang van uitgeverij De Nederlanden verminderde Barrezeeles engagement in de V.B. Thans maakt hij deel uit van de redactie financiën van De Financieel-Economische Tijd.

Werken

Artikelen in Tegenstroom; Nieuw Vlaanderen; De Financieel Economische Tijd; 
(ed.), Denkend aan Rodenbach: bloemlezing van gedichten ingestuurd voor de Rodenbachpoëziewedstrijd ingericht door het jongerentijdschrift Nieuw Vlaanderen (Reeks Vlaamse strijdpoëzie, nr. 3, 1981); 
(ed.), Jongeren in de Vlaamse Beweging. 15 Jaar heelnederlands jongerentijdschrift Nieuw Vlaanderen. Onderwerpen- en auteursrepertorium 1967- 1982, 1982; 
met P.-J. Verstraete, Vlaamse portretten. Ten huize van Angela Dosfel-Tysmans, Pater Nuyens, Jan Brans, Jan Van Hoogten, Leo Wouters, Rob van Roosbroeck, 1985.

Literatuur

J. Vinks, Vereniging Vlaams-nationale auteurs 1976-1986, 1986.

Auteur(s)

Guy Leemans