Bardit (1930-1933)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Oost-Vlaams tijdschrift van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) (1930-1933), geredigeerd door enkele oud-AKVS-leiders uit de groep rond het weekblad Jong Dietschland (1927-1933), met Leo Wouters als initiatiefnemer.

Bardit was een 'sluikblad' dat met de geheime medewerking van enkele priesters binnengesmokkeld werd in de colleges. Het stelde zich ten doel de strijd tegen het oprukkende Jeugdverbond voor Katholieke Actie (JVKA) aan te moedigen en de bekamping van het AKVS en van het Vlaams- nationalisme in de katholieke Oost-Vlaamse colleges aan te klagen. In de eerste nummers die op groot formaat in de kerstvakantie 1930 en de paasvakantie 1931 verschenen, stonden bijdragen van R. van Clythem (René Lagrou). In de rubriek "Kwaepenninck" werden de toestanden in de colleges op de korrel genomen. De tweede reeks (1932), op brochureformaat en zelfs gratis verspreid, propageerde afzijdigheid tegenover het JVKA en pleitte voor politiek Groot-Nederland. Toen in 1933 de medewerking van enkele priesters werd ontdekt, moest de uitgave worden gestaakt wegens gebrek aan distributiekanalen. Officieel heette het dat het met De Vlaamsche Vlagge en Het Roer versmolt tot De Witte Kaproen, het blad van de jongere AKVS-leden (Witte Kaproenen).

Literatuur

L. Vos, Bloei en ondergang van het AKVS, 2 dln., 1982.

Auteur(s)

Louis Vos