Banier, De (1893-1905)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

maandblad, uitgegeven te Hasselt (1893-1905) door de Limburgse afdeling van de Vlaamsche Katholieke Landsbond en gewijd aan Vlaamse en maatschappelijke belangen, letterkunde en wetenschap.

Stichters waren onder meer Paul Bellefroid, J. Ceelen (provincieraadslid, te Sint-Huibrechts-Lille), Pol. Daniëls (priester te Hasselt) en Eugeen Leën. Het tijdschrift nam zowel historische, letterkundige als algemeen vormende artikelen op en ruimde een grote plaats in voor poëzie en andere literaire bijdragen. Jozef Geurts publiceerde er in afleveringen een eerste versie van zijn Proeve van letterkundige ontledingen van Nederlandse leesstukken. Slechts enkele van deze bijdragen werden gedragen door een Vlaams ideaal. Tijdens de eerste jaren besteedde vooral Bellefroid veel aandacht aan de sociale emancipatie. Bellefroid, Frans Meeuw, J. Leynen, Theodoor Sevens en vooral de ongemeen bedrijvige Leën (onder eigen naam en onder het pseudoniem van Jan Frans) bepleitten de uitbreiding van het stemrecht, de erkenning van het Vlaams als wetstaal, de vernederlandsing van het leger en het onderwijs, en de stichting van een Vlaamse hogeschool. Op provinciaal vlak klaagden zij Limburgse taalmistoestanden aan, onder andere in de stedelijke en provinciale administratie te Hasselt. Zij braken een lans voor de verspreiding van de Vlaamse krant en het Vlaamse lied. In de rubriek "Varia" werd maandelijks de Vlaamse actualiteit gebundeld. Daarin kreeg het Hasseltse Leesgezelschap veel aandacht.

Literatuur

P. Bellefroid, 'Limburgsche tijdschriften en dialecten', in Verslagen en Mededelingen van de KVATL (1906), p. 15-20; 
J. Droogmans, Verzamelde Opstellen, I, 1955.

Auteur(s)

Simon Vandevelde; Raf van Laere