Band

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

sociaal-culturele vereniging voor en van Vlamingen in Wallonië, in november 1958 opgericht onder impuls van Joris Sevenants en gevestigd in Namen.

De bedoeling was enerzijds contact tot stand te brengen tussen de Vlaamse sociaal-culturele verenigingen of Vlaamse sociale instellingen in het Waalse land en anderzijds in plaatsen waar die nog niet bestonden een stimulerende rol te spelen. Daartoe werd van 1958 af om het jaar een congres gehouden. In 1964 werd voor het eerst in Wallonië, in samenwerking met de zojuist georganiseerde Nederlandse Kultuurkring van de Facultés universitaires, een Nederlandstalige boekenbeurs gehouden in Namen. Band richtte ook een jeugdafdeling op en zorgde voor dienstbetoon. Het hoofdbestuur bestond uit twee vertegenwoordigers van elke Waalse provincie plus een afgevaardigde van de jeugd. In 1958 begon Band een gelijknamig maandblad, waarvoor in 1962 een samenwerkende vennootschap werd opgericht, met vennoten in Vlaanderen en Wallonië en een duurtijd van dertig jaar. De stichters waren Sevenants, G. de Schrijver, F. de Blonde, R. Bleus en T. Hennes. Op zijn hoogtepunt heeft het blad naar eigen zeggen 10.000 gezinnen bereikt. In 1984 werd Sevenants als voorzitter opgevolgd door ondervoorzitter Rein Hauben. In 1992, toen de vennootschap van rechtswege was ontbonden, werd Band als vereniging zonder winstoogmerk heropgericht. Hauben bleef voorzitter; Marcel Ghyselen en Guillaume Hauben waren bestuursleden. Het blad Band, dat sinds 1990 tweemaandelijks verscheen, werd toen omgevormd tot een nieuwsbrief die drie- ... viermaal per jaar verschijnt onder de titel Bandnieuws. De vereniging organiseert voorts bijeenkomsten, uitstappen en reizen.

Band heeft in de loop der jaren gepleit voor de erkenning van taal en cultuur van de Vlaamse inwijkelingen in Wallonië, die hunnerzijds de integriteit van het Waalse gebied wilden eerbiedigen. Band ijverde voor een Vlaams cultureel centrum in Wallonië en voor een Vlaams-Waals cultureel verdrag.

Literatuur

G. Sevenants, R. Hauben en R. Nijskens, Wat, waarom Band?, 1972

Auteur(s)

Gaston Durnez