Balming

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

weekblad dat voor het eerst verscheen op 18 april 1943 en uitgegeven werd door de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap (DeVlag).

Het tijdschrift was gericht op het grote publiek, maar moest in de eerste plaats het lijfblad worden van de leden van de beweging. De titel van het blad was ontleend aan de naam van het zwaard van de Germaanse mythische figuur Siegfried. Hoofdredacteur was Gerard Angenent. Andere medewerkers waren onder meer Blanka Gijselen, Robert Verbelen, Johan Sacré en Walter Weyler.

Het blad gaf op een populaire maar duidelijke en sloganmatige wijze de standpunten van de DeVlag weer. Naast ontspannende lectuur, cartoons en overvloedig fotomateriaal, verschenen er reportages over de eigen manifestaties van de beweging. Er werd tevens aandacht besteed aan de verwezenlijkingen van de aangesloten of gelijkgezinde organisaties. Vaak werden toespraken van leidende figuren integraal weergegeven. Het blad spiegelde zich qua opmaak en formaat aan het Duitse blad Das Reich.

Het eerste nummer van Balming werd op achtduizend exemplaren gedrukt. De oplage werd door intensieve propaganda en Duitse steun opgedreven tot ruim twaalfduizend exemplaren in juni 1943. Na september 1944 verscheen het tijdschrift opnieuw, maar nu in Duitsland en onder leiding van Maurits van de Walle. Het blad verdween met de ineenstorting van het Derde Rijk en van de DeVlag.

Literatuur

E. de Bens, De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944), 1973; 
G. Pollers, 'Het DeVlag-weekblad Balming over Cyriel Verschaeve en de Vlaamse Beweging', in Verschaeviana. Jaarboek 1987 (1988), p. 205-213; 
F. Seberechts, Geschiedenis van de DeVlag. Van cultuurbeweging tot politieke partij 1935-1945, 1991.

Auteur(s)

Frank Seberechts