Baeten, Gustaaf

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Schoten 20 februari 1898 – Brugge 3 augustus 1974).

Was in Gent voorzitter van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond en later van het Dietsch Studentenverbond. Baeten werd assistent van Frans Daels, met wie hij ook op politiek gebied samenwerkte, onder meer in de Katholieke Christelijke Volkspartij voor Vlaanderen.

Baeten behoorde tot de groep katholieke nationalisten die aan de basis lag van het weekblad Jong Dietschland, waarvan de stichtingsvergadering bij hem thuis plaatshad. Mede onder zijn invloed sloeg Jong Dietschland in 1932 de Groot-Nederlandse richting in. Op 18 februari 1933 was Baeten ook aanwezig op de bijeenkomst die priester Robrecht de Smet samengeroepen had te Deurne, ten huize van Edgard Muylle, en die bedoeld was om alle Groot-Nederlandsgezinde groepen samen te brengen. Resultaat leverde deze bespreking niet op.

Baeten was aanvankelijk ook betrokken bij de besprekingen die uiteindelijk tot de stichting van het Vlaamsch Nationaal Verbond leidden. Toch koos hij voor het Verdinaso. Al bij al trad hij zeer weinig op de voorgrond; zijn invloed mag dan ook niet overschat worden, temeer omdat hij de voorkeur gaf aan zijn medische arbeid.

Literatuur

H.J. Elias, 25 jaar Vlaamse Beweging 1914-1939, III, 1969; 
L. Vos, Bloei en ondergang van het AKVS, II, 1982.

Verwijzingen

zie: Jong Dietschland (1927-1933; eerste links).

Auteur(s)

Luc Vandeweyer