Baes, Pieter

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Elverdinge 29 april 1848 – Izegem 21 juli 1907).

Was van september 1872 tot april 1879 verbonden aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Na een kortstondige benoeming aan de Brugse Rijksmiddelbare School werd Baes ten gevolge van de schoolstrijd directeur van het Sint-Jozefsinstituut in Izegem. Op 30 september 1895 werd hij diocesaan hoofdinspecteur voor het lager onderwijs in het bisdom Brugge.

Zijn betekenis voor de V.B. ligt in de taalstrijd. In de op 13 februari 1874 te Brugge opgerichte Gilde van Sinte Luitgaarde was Baes tot 1883 secretaris. Hij nam een gematigd taalparticularistisch standpunt in (taalparticularisme). In de lente van 1896 steunde Baes het initiatief van Guido Gezelle om een nieuwe Sint-Lutgardisgilde op te richten, maar dit project liep spaak. Baes begreep het belang van het algemeen Nederlands zeer goed, waardoor hij in West-Vlaanderen te vergelijken valt met Juliaan Claerhout. Zijn latere publicaties, die in het bisdom Brugge een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot de taalemancipatie, getuigen alle van deze ruime opvatting.

Werken

Duitsch en Dietsch, 1884; 
'De taalsleutel of Vlaamsche spraakregels. Gewesttaal en Algemeene Taal', in Belfort, jg. 1, nr. 12 (december 1886), p. 691-643 en jg. 2, nr. 1 (januari 1887), p. 9-18.

Literatuur

H. Verriest, 'Aan Eerwaarde Heer Pieter Baes, diocesaan schoolopziener', in De Nieuwe Tijd, jg. 3 (1899); 
'Het Sint-Jozefsinstituut onder de directie van Z.E.H. Pieter Baes', in De Brug (november 1962), p. 6-10; 
J. Geldhof, 'Pieter Baes en de Gilde van Sint Luitgaarde', in Biekorf (november 1965), p. 366-384; 
R. Vanlandschoot, 'Historische Kanttekeningen bij de doorbraak van het Algemeen Nederlands in de Westvlaamse colleges', in Studiën en Berichten, jg. 54 (1967), p. 66-87; 
id., 'De Gilde van Sinte Luitgaarde 1874-1875. Westvlaamse aspecten: uitgesproken en onuitgesproken verhoudingen tegenover Guido Gezelle', in Gezelle-Kroniek, jg. 13 (1978), p. 75-116.

Auteur(s)

Romain Vanlandschoot