Baert, Koen(raad) E.I.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Lendelede 19 juni 1951).

Studeerde rechten in Gent (1970-1975), vestigde er zich als advocaat en werd assistent aan de rechtsfaculteit. Vanaf 1994 is Baert advocaat aan de balie van Veurne. Hij publiceerde voornamelijk over procesrecht.

In zijn jeugd was Baert, onder invloed van de 'Leuven Vlaams'-agitatie, een van de oprichters van de Vlaams- nationale jeugdvereniging de Blauwvoetvendels in Izegem. Nadien werd hij actief in het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) en tot 1972 als hoofdredacteur van het ledenblad Storm. Aan de universiteit was hij actief in de Vlaams-Nationale Studentenunie (VNSU), waarvan hij in het academiejaar 1974-1975 preses werd. Hij nam toen deel aan acties tegen overtredingen van de taalwetten.

In 1981 werd Baert provincieraadslid voor de Volksunie (VU) in Oost-Vlaanderen. Daarnaast was hij beheerder van het Nederlands Toneel Gent (1981-1985) en van het Vlaams Ziekenfonds Flandria. In 1983 aanvaardde hij de functie van algemeen secretaris van het IJzerbedevaartcomité en nam hij ontslag als provincieraadslid. Vanuit deze nieuwe functie was Baert ook bedrijvig in het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en werd hij lid van de Algemene Vergadering van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel en van dat van het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN). Hij was ondervoorzitter van het Verbond der Vlaamse Oud-Strijders (VOS) en lid van de raad van beheer van Vlaamse Toeristenbond – Vlaamse Automobilistenbond. Van 1990 tot 1993 vervulde hij eveneens de functie van kabinetsadviseur bij Vlaams minister voor staatshervorming Johan Sauwens. In het IJzerbedevaartcomité maakte hij de sterke spanningen mee tussen de federalistischgezinde flaminganten en de anti-Belgische vleugel, die aangevuurd door het Vlaams Blok, greep zocht te krijgen op de IJzerbedevaart. In 1993 nam hij ontslag als algemeen secretaris.

Literatuur

N. Lehoucq en T. Valcke, De Fonteinen van de Oranjeberg: Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu, II, 1997.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer