Baers, Joris

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 3 februari 1888 – Sleidinge 14 augustus 1975). Broer van Maria en Margriet Baers.

Volgde humanioraonderwijs aan het O.-L.-V.-college der jezuïeten te Antwerpen en werd in 1911 te Mechelen tot priester gewijd. Tot 1922 was Baers onderpastoor in Waver. Als gevolg van de bibliotheekwet van 1921 werd hij door kardinaal Désiré Mercier belast met de structurele uitbouw van het katholiek bibliotheekwezen. Hij stichtte in 1923 het Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen (ASKB) en startte gelijktijdig het bibliografische tijdschrift Boekengids. Hij richtte vormingscursussen voor bibliothecarissen in en was redacteur van het bibliografische werkinstrument Lectuurrepertorium (1934). In 1955 verliet hij het ASKB. Met zijn publicaties en initiatieven op het vlak van opleiding, bibliotheekorganisatie, lectuurvoorlichting en -begeleiding droeg Baers in belangrijke mate bij tot de verspreiding van de katholieke bibliotheekactie tot in de kleinste Vlaamse parochies. Hij benadrukte sterk de opvoedende taak van de bibliothecaris en zijn belangrijke rol bij de culturele verheffing van de 'Vlaamse volksmens'. Zijn activiteiten inzake literatuurspreiding en -voorlichting pasten binnen de globale kerkelijke visie en strategie inzake media en volksopvoeding; vandaar het uitgesproken katholiek en vaak moraliserend karakter ervan. (openbare bibliotheek)

Literatuur

P. Hardy, 'Bij het afscheid van Z.E.H. Joris Baers', in Boekengids (september-oktober 1955); 
F. Vanderheyden, 'Nu Z.E.H. Joris Baers zeventig wordt', in Boekengids (februari 1958); 
'In memoriam Joris Caeymaex 1885-1970', in Boekengids (juli-augustus 1970), p. 241-244.

Auteur(s)

Godfried Kwanten