Babylon, Mik (eigenlijk Michiel)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Roeselare 17 februari 1935).

Volgde klassieke humaniora aan het Klein Seminarie van Roeselare. Van 1955 tot 1960 studeerde Babylon aan de Leuvense universiteit, waar hij een doctoraatstitel in de rechten behaalde. Nadien volgde hij nog economie in Parijs. Hij was actief in het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts. In het Leuvense Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond vervulde hij de functie van cultuurpreses op het ogenblik dat Wilfried Martens de studentenbeweging leidde. Bij de tweede Mars op Brussel (1962) werd hij op gewelddadige wijze door de politie opgepakt.

In het begin van de jaren 1960 werd Babylon lid van de Volksunie (VU). Door met één klap zes zetels te behalen leidde hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 de plaatselijke afdeling in Roeselare naar een grote overwinning. Een jaar later werd hij tot volksvertegenwoordiger verkozen voor het arrondissement Roeselare-Tielt. Hij bleef dit tot 1978. Van 1971 tot 1977 was hij secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zijn interesse ging vooral uit naar problemen in verband met het taalgebruik, streekeconomie, pensioenen en de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Als parlementslid slaagde Babylon erin velen, vooral jongeren, te begeesteren en naar de VU te loodsen. Hij toonde zich een harde werker, die echter vaak zijn eigen gang ging. Zijn uitdagende, verontwaardigde en spectaculaire stijl was niet steeds bevorderlijk voor het behalen van resultaten. Ook buiten het parlement kwam hij meermaals in het nieuws. Zo werd hij in juli 1972 opgepakt naar aanleiding van incidenten tijdens een betoging ten gunste van onderdrukte volkeren in Oost- en Centraal-Europa. Om aan gerechtelijke vervolging te ontsnappen dook hij enige tijd onder. Samen met enkele andere VU-parlementsleden was hij in 1976 betrokken bij acties rond de lokettenkwestie in Schaarbeek en nam hij deel aan de bezetting van het kabinet van minister van binnenlandse zaken Joseph Michel. In 1978 werd hij niet meer herkozen.

Na zijn verdwijnen uit het parlement verwijderde Babylon zich van de VU, mede door schandalen rond zijn persoon. In 1982 verliet hij de VU-fractie in de gemeenteraad in Roeselare en zetelde als onafhankelijke. Hij kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar met een eigen lijst ("Met Mik") op, maar werd niet meer verkozen. In december 1982 werd hij uit de VU gezet. Tot dan was hij werkzaam op het kabinet van gemeenschapsminister Hugo Schiltz. Nadien was hij ambtenaar bij de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij.

Werken

'Waarover het gaat. Ekonomische, sociale ordening en welvaart in Vlaanderen', in Het Pennoen (november 1966); 
Open venster... op mijn kamer, 1990; 
Binnenstebuiten, 1993.

Literatuur

M. Ruys, 'Memoires van Babylon: een gemiste kans', in De Standaard (27 december 1990); 
J. Ve., 'Het ontgoochelende zelfportret van Mik Babylon', in Gazet van Antwerpen (8 april 1991).

Verwijzingen

zie: Reimond Mattheyssens.

Auteur(s)

Frank Seberechts