Béghin, Jan

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Ieper 7 september 1949).

Studeerde na zijn middelbare studies aan het Heilig- Hartcollege te Ganshoren wiskunde (1967-1971) en economie (1971-1975) aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarna werkte Béghin op het CEPESS, de gezamenlijke studiedienst van de Christelijke Volkspartij (CVP) en de Parti social chrétien. In Ganshoren werd hij in 1971 verkozen tot gemeenteraadslid en vanaf 1977 tot schepen voor openbare werken, derde leeftijd en Nederlandse cultuur. Hij was lid van het nationale hoofdbestuur van de CVP. Voor deze partij zetelde hij eerst als lid (1972), vervolgens als ondervoorzitter (1979) en voorzitter (vanaf februari 1988) van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC). Binnen deze organisatie was hij hoofd van de sectie Jeugd, beleidsverantwoordelijke voor de sectie Sport en vanaf 1988 hoofd van de Werkgroep Onderwijs. Van 1 mei 1982 tot 1988 was hij directeur van de Contact- en Cultuurcentrum Brussel.

Toen na de derde staatshervorming van 1989 de NCC werd opgevolgd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, werd Béghin verkozen tot eerste ondervoorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Deze functie oefent hij ook na de tweede Brusselse gewestverkiezingen (1995) nog uit. Als lid van het Brusselse parlement is hij ook lid van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waarvan hij tevens secretaris is. In september 1997 volgde hij Brigitte Grouwels op als lid van het Vlaams Parlement.

Literatuur

R. Decan, Wie is Wie in Vlaanderen 1985- 1989, 1985; 
S. Parmentier, Vereniging en identiteit. De opbouw van een Nederlandstalig sociaal-cultureel netwerk te Brussel (1960-1986) (Taal en Sociale Integratie, nr. 10, 1988).

Verwijzingen

zie: Nederlandse Commissie voor Cultuur van de Brusselse Agglomeratie.

Auteur(s)

Nico Wouters